VÅRA TJÄNSTER

SPRÅKGRANSKNING

SPRÅKGRANSKNING OCH KORREKTURLÄSNING

Vi på Novoterm Translation erbjuder utöver rena översättningstjänster även språkgranskning, vilket innefattar korrekturläsning eller textbearbetning av befintliga texter på svenska, engelska och andra språk. När du väljer att översätta dina texter hos oss kvalitetssäkrar vi dem genom att alltid låta granska texterna innan vi levererar dem till dig. Det ingår som en del i uppdraget för oss som översättningsbyrå. Vi ser till att texterna är grammatiskt och idiomatiskt korrekta och dessutom målgruppsanpassade. Behöver du sedan hjälp att bearbeta underlag eller redan översatta texter, eller kanske få förslag på nya formuleringar i dina befintliga texter är det bara att kontakta oss. Vi är experter på språkgranskning på alla nivåer – korrekturläsning, textbearbetning och textredigering för exempelvis hemsidor eller andra digitala publiceringsplattformar.

Visserligen behärskar alla minst ett språk och många behärskar fler – men vi på Novoterm Translation gör mer än att behärska språk. Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Vi vet att ditt företag ofta har ett eget internt och/eller externt språkbruk med fastslagna riktlinjer, och att det är viktigt att det följs i allt skriftligt material, oavsett skribent och språk. Som textens författare kan du mena en sak, men mottagaren uppfattar något annat – och att det är avgörande för kommunikationen att gapet blir så litet som möjligt, oavsett språk. Hos oss skickar du inte bara in en text. I vårt arbete ingår en kartläggning av textens form och funktion, med en noggrant målgruppsanpassad slutprodukt som resultat. Vi ställer frågor och är genuint intresserade av ditt behov och önskemål. Vi som jobbar här älskar det vi gör.

Vi på Novoterm Translation erbjuder utöver rena översättningstjänster även språkgranskning, vilket innefattar korrekturläsning eller textbearbetning av befintliga texter på svenska, engelska och andra språk. När du väljer att översätta dina texter hos oss kvalitetssäkrar vi dem genom att alltid låta granska texterna innan vi levererar dem till dig. Det ingår som en del i uppdraget för oss som översättningsbyrå. Vi ser till att texterna är grammatiskt och idiomatiskt korrekta och dessutom målgruppsanpassade. Behöver du sedan hjälp att bearbeta underlag eller redan översatta texter, eller kanske få förslag på nya formuleringar i dina befintliga texter är det bara att kontakta oss. Vi är experter på språkgranskning på alla nivåer – korrekturläsning, textbearbetning och textredigering för exempelvis hemsidor eller andra digitala publiceringsplattformar.

Läs mer

Behöver du sedan hjälp att bearbeta underlag eller redan översatta texter, eller kanske få förslag på nya formuleringar i dina befintliga texter är det bara att kontakta oss. Vi är experter på språkgranskning på alla nivåer – korrekturläsning, textbearbetning och textredigering för exempelvis hemsidor eller andra digitala publiceringsplattformar. Visserligen behärskar alla minst ett språk och många behärskar fler – men vi på Novoterm Translation gör mer än att behärska språk. Vi vet att din text måste fungera i sin helhet men också i sitt sammanhang. Vi vet att ditt företag ofta har ett eget internt och/eller externt språkbruk med fastslagna riktlinjer, och att det är viktigt att det följs i allt skriftligt material, oavsett skribent och språk. Som textens författare kan du mena en sak, men mottagaren uppfattar något annat – och att det är avgörande för kommunikationen att gapet blir så litet som möjligt, oavsett språk. Hos oss skickar du inte bara in en text. I vårt arbete ingår en kartläggning av textens form och funktion, med en noggrant målgruppsanpassad slutprodukt som resultat. Vi ställer frågor och är genuint intresserade av ditt behov och önskemål. Vi som jobbar här älskar det vi gör.

Stäng

VÅRA TRE NIVÅER AV SPRÅKGRANSKNING

Nedan ger vi en kort genomgång över vad de olika nivåerna av språkgranskning innefattar.

Språkgranskning och korrekturläsning för olika språk | Novoterm

1. KORREKTURLÄSNING

Korrekturläsning av en text är en språkgranskning på textens yta. Generellt kan man säga att alla texter mår bra av en korrekturläsning eftersom det är lätt att man som skribent drabbas av ”textblindhet”. Det innebär att hjärnan tolkar och läser texten såsom den var tänkt, vilket gör det lätt att missa stavfel eller att man inte ser att ett självklart ord saknas i en mening. Den som inte själv skrivit texten läser istället igenom den med nya ögon och har därmed större möjlighet att hitta denna typ av fel.

Novoterm Translation har korrekturläsare i Stockholm och över hela världen med mångårig erfarenhet på området. Genom att anlita oss för korrekturläsningstjänster säkerställer du att det inte förekommer några slarvfel och att texten är grammatiskt korrekt och följer rådande skrivregler.

Nivån korrekturläsning innefattar att granska bland annat:

 • Stavning
 • Böjning
 • Skiljetecken
 • Syftningsfel
 • Förkortningar
 • Sifferuttryck
 • Särskrivningar
 • Stor och lite bokstav
 • Avstavning
 • Språkliga uttryck
 • Formateringar
Korrekturläsning av en text är en språkgranskning på textens yta. Generellt kan man säga att alla texter mår bra av en korrekturläsning eftersom det är lätt att man som skribent drabbas av ”textblindhet”. Det innebär att hjärnan tolkar och läser texten såsom den var tänkt, vilket gör det lätt att missa stavfel eller att man inte ser att ett självklart ord saknas i en mening. Den som inte själv skrivit texten läser istället igenom den med nya ögon och har därmed större möjlighet att hitta denna typ av fel.

Läs mer

Novoterm Translation har korrekturläsare i Stockholm och över hela världen med mångårig erfarenhet på området. Genom att anlita oss för korrekturläsningstjänster säkerställer du att det inte förekommer några slarvfel och att texten är grammatiskt korrekt och följer rådande skrivregler. Nivån korrekturläsning innefattar att granska bland annat:
 • Stavning
 • Böjning
 • Skiljetecken
 • Syftningsfel
 • Förkortningar
 • Sifferuttryck
 • Särskrivningar
 • Stor och lite bokstav
 • Avstavning
 • Språkliga uttryck
 • Formateringar

Stäng

2. FÖRDJUPAD SPRÅKGRANSKNING

Fokus inom nivån fördjupad språkgranskning är på att göra texten begriplig för läsaren. Den innefattar att granska allt inom nivån korrekturläsning såväl som:

 • Meningsbyggnad
 • Ordval
 • Stil
 • Ton
 • Språkligt flöde
Språkgranskning och språköversättning inom olika branscher | Novoterm

Korrigering, textredigering och språkgranskning för digitala publiceringsplattformar | Novoterm

3. TEXTBEARBETNING

Textbearbetning sker på en djupare nivå i texten där syftet är att se över textens tillgänglighet på ett mer övergripande plan gällande disposition, rubriker och ingresser. Det är ett mer krävande arbete som ofta innebär både textbearbetning och textredigering där vi tittar ännu djupare på konsekvens, logik och röd tråd i texten. Vi komma att flytta runt, korta eller lägga till text, beroende på behov.

När vi på Novoterm utför textbearbetningstjänster ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang. På den här nivån ingår även anpassning till en given målgrupp eller kultur och konsekvenskontroll utifrån företagsspecifik terminologi.

Självklart ingår en genomgång av texten även på den första och andra nivån, det vill säga en korrekturläsning och fördjupad språkgranskning.

SPRÅKGRANSKNING – PRIS

Novoterms pris för språkgranskning beror främst på vilken nivå som önskas. Priset för språkgranskning beror även på textens karaktär och grundkvalitet, samt hur mycket tid genomgången tar. Våra översättare och språkgranskare är vana korrekturläsare och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att bearbeta, redigera eller granska en originaltext eller språköversättning. Kontakta oss så kan du få ett fast språkgranskningspris för uppdraget på förhand.

Anlita en professionell översättningsbyrå för språkgranskning | Novoterm

ÖVERSÄTTNING, SPRÅKGRANSKNING
OCH TEXTBEARBETNING AV:

brittisk och amerikansk
engelska

svenska

danska

norska

finska

franska

italienska

tyska

spanska

ryska

nederländska

polska

turkiska

japanska

förenklad och traditionell
kinesiska

arabiska

portugisiska

estniska

kroatiska

m.fl.

Kontakta oss


  JESSICA ARNELL

  projektledare

  jessica.arnell@novoterm.se

  ANN-CHRISTINE PALM

  projektledare

  ann-christine.palm@novoterm.se

  ANN FRANZON

  ekonomi och administration

  ann.franzon@novoterm.se

  CRISTINA BASTI

  projektledare

  cristina.basti@novoterm.se

  PAULA AF KLINTEBERG

  projektledare

  paula.af.klinteberg@novoterm.se

  AGNES SALOMONSSON LAGEVALD

  projektledare

  agnes.salomonsson.lagevald@novoterm.se

  JULIETTE STAUDT

  projektledare

  juliette.staudt@novoterm.se