TEKNISK ÖVERSÄTTNING

Teknisk översättning omfattar en rad olika texttyper. Det kan vara allt från tekniska specifikationer eller anvisningar till användarmanualer och gränssnitt för mjuk- och hårdvara (läs mer om webb- och it-översättning här). Vi översätter texter om avancerade tekniska lösningar och innovationer till ett flertal språk och ser till att den branschspecifika terminologin är korrekt och uppdaterad.

Teknisk översättning omfattar en rad olika texttyper. Det kan vara allt från tekniska specifikationer eller anvisningar till användarmanualer och gränssnitt för mjuk- och hårdvara (läs mer om webb- och it-översättning här).

Läs mer

Vi översätter texter om avancerade tekniska lösningar och innovationer till ett flertal språk och ser till att den branschspecifika terminologin är korrekt och uppdaterad.

Stäng

Översättningsverktyg

Vi använder oss av den senaste tekniken inom översättningsbranschen för att säkerställa att vi kan leverera korrekta och professionella översättningar. Det som kallas datorstödd översättning görs med hjälp av olika CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och hjälper oss att kartlägga och spara våra kunders specifika önskemål om terminologi och internt eller externt språkbruk vid återkommande uppdrag. Dessa verktyg, som även innefattar termdatabaser och så kallade översättningsminnen där tidigare översatta texter kan lagras som referensmaterial, hjälper oss att säkerställa att översättningarna blir konsekventa, uppdaterade enligt den senaste fackterminologin och att vissa ord och uttryck som kunden föredrar på ett visst språk används.

Läs mer

Att använda CAT-verktyg är också ett sätt att korta ledtiderna och hålla kostnaderna nere vid språköversättning. Vi kan på förhand arbeta fram en ordlista eller skrivregler i samråd med kunden som underlättar arbetet. Många tror att CAT-verktyg leder till stelare texter men sanningen är att så länge språket i underlaget är någorlunda nyanserat och varierat fångar verktyget även upp de formuleringar som skiljer sig åt från tidigare översättningar. På så sätt kan översättaren välja alternativa lösningar och därmed leverera en mer levande text samtidigt som korrekt terminologi bibehålls.

Vi arbetar med marknadsledande verktyg som är kompatibla med de allra flesta filformat som innehåller text. Har du som kund önskemål om något särskilt tillvägagångssätt för våra översättningstjänster eller leveranser, är det bara att kontakta oss så går vi igenom processen närmare tillsammans.

Stäng

Energi- och miljöteknik

Vi har många års erfarenhet av teknisk engelsk översättning för företag som satsar stort på hållbarhet och miljöteknik. Några av våra allra största kunder verkar inom vitt skilda verksamhetsområden som byggsektorn, modebranschen och livsmedelsindustrin, och gemensamt för dem är att de ligger i framkant – eller rentav är världsledande – i sitt hållbarhetsarbete. Då är det extra viktigt att översättningen blir korrekt. Du kan läsa mer om översättning som specifikt rör hållbarhet här.

Vi har många års erfarenhet av teknisk engelsk översättning för företag som satsar stort på hållbarhet och miljöteknik.

Läs mer

Några av våra allra största kunder verkar inom vitt skilda verksamhetsområden som byggsektorn, modebranschen och livsmedelsindustrin, och gemensamt för dem är att de ligger i framkant – eller rentav är världsledande – i sitt hållbarhetsarbete. Då är det extra viktigt att översättningen blir korrekt. Du kan läsa mer om översättning som specifikt rör hållbarhet här.

Stäng

Övrig översättning teknik

Teknisk översättning mellan svenska och engelska eller andra språk kan bestå av texter från vitt skilda branscher. Vi har erfarenhet av allt från avancerad medicin- och mätteknisk översättning till texter för bilindustrin, VVS- och byggbranschen. Vi ser till att våra översättare har den tekniska kompetens som krävs för just din bransch innan vi tackar ja till ett uppdrag, så att du ska känna dig trygg. Kontakta oss och beskriv din verksamhet så tar vi det vidare därifrån.

Teknisk översättning mellan svenska och engelska eller andra språk kan bestå av texter från vitt skilda branscher.

Läs mer

Vi har erfarenhet av allt från avancerad medicin- och mätteknisk översättning till texter för bilindustrin, VVS- och byggbranschen. Vi ser till att våra översättare har den tekniska kompetens som krävs för just din bransch innan vi tackar ja till ett uppdrag, så att du ska känna dig trygg. Kontakta oss och beskriv din verksamhet så tar vi det vidare därifrån.

Stäng

VARFÖR SKA DU VÄLJA NOVOTERM FÖR DINA TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR?

Tekniska översättningar är ett känsligt område där riktighet är av högsta prioritet. Minsta lilla fel i översättningen kan leda till allvarliga konsekvenser. Att själv försöka sig på en översättning av ett tekniskt dokument eller manual kan vara både mycket svårare och tidsödande än vad du tror. Den tekniska industrin är fylld med komplexa facktermer, och är du inte insatt i den tekniska branschen eller bekväm med de två språken blir det näst intill omöjligt att göra en korrekt teknisk översättning.

Det säkraste och snabbaste sättet att få en korrekt teknisk översättning på engelska eller på ett annat språk är att anlita en professionell översättningsbyrå som Novoterm. Vi väljer alltid ut en översättare med tidigare erfarenhet av det tekniska område du behöver något översatt inom, där våra översättare enbart översätter till sitt eget modersmål för att garantera att texten blir korrekt.

Tekniska översättningar är ett känsligt område där riktighet är av högsta prioritet. Minsta lilla fel i översättningen kan leda till allvarliga konsekvenser. Att själv försöka sig på en översättning av ett tekniskt dokument eller manual kan vara både mycket svårare och tidsödande än vad du tror. Den tekniska industrin är fylld med komplexa facktermer, och är du inte insatt i den tekniska branschen eller bekväm med de två språken blir det näst intill omöjligt att göra en korrekt teknisk översättning.

Läs mer

Det säkraste och snabbaste sättet att få en korrekt teknisk översättning på engelska eller på ett annat språk är att anlita en professionell översättningsbyrå som Novoterm. Vi väljer alltid ut en översättare med tidigare erfarenhet av det tekniska område du behöver något översatt inom, där våra översättare enbart översätter till sitt eget modersmål för att garantera att texten blir korrekt.

Stäng

TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN SVENSKA TILL ENGELSKA

Engelska är ett av världens mest talade språk och är ofta standardspråket som används på multinationella arbetsplatser. Större delen av världens befolkning talar det och är därmed ett av det mest efterfrågade språket att översätta till, och från.

Vi erbjuder tekniska översättningar från svenska till engelska och vice versa. I vår översättningsprocess är det väldigt viktigt för oss med en aktiv dialog med dig som kund. Vi lyssnar på dina behov och frågar dig om textens syfte, dess avsedda budskap, målgrupp och innehåll. Utifrån det kommunicerar vi med våra professionella översättare och ser till att de har allt referensmaterial och annan övrig information de behöver för att göra en korrekt översättning. Väljer du Novoterm för dina tekniska översättningar från svenska till engelska kan du alltid räkna med ett högkvalitativt resultat.

Engelska är ett av världens mest talade språk och är ofta standardspråket som används på multinationella arbetsplatser. Större delen av världens befolkning talar det och är därmed ett av det mest efterfrågade språket att översätta till, och från.

Läs mer

Vi erbjuder tekniska översättningar från svenska till engelska och vice versa. I vår översättningsprocess är det väldigt viktigt för oss med en aktiv dialog med dig som kund. Vi lyssnar på dina behov och frågar dig om textens syfte, dess avsedda budskap, målgrupp och innehåll. Utifrån det kommunicerar vi med våra professionella översättare och ser till att de har allt referensmaterial och annan övrig information de behöver för att göra en korrekt översättning. Väljer du Novoterm för dina tekniska översättningar från svenska till engelska kan du alltid räkna med ett högkvalitativt resultat.

Stäng

TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR PÅ ENGELSKA OCH ÖVER 40 ANDRA SPRÅK

Kontakta Novoterm direkt för mer information om våra tekniska översättningar på olika språk och begär en offert redan idag. Vare sig du behöver en teknisk översättning från engelska till svenska, svenska till engelska eller en annna språkkombination så har vi lösningen för dig.