Teknisk översättning

Tekniska översättningar på fler än 40 språk inom fordonsindustrin, flygteknik, trafikledning, mätteknik, miljöteknik, telekommunikation och många andra tekniska industrier.

Vad vi gör

Teknisk översättning med professionella facköversättare

Teknisk översättning omfattar en rad olika texttyper. Det kan vara allt från tekniska specifikationer eller anvisningar till användarmanualer och gränssnitt för mjuk- och hårdvara (läs mer om webb- och it-översättning här).

Vi översätter tekniska dokument och texter om avancerade tekniska lösningar och innovationer till ett flertal språk och ser till att den branschspecifika terminologin är korrekt och uppdaterad. Vi använder oss av den senaste tekniken inom översättningsbranschen för att säkerställa att vi kan leverera korrekt och professionell översättning inom teknik.

Datorstödd översättning med CAT-verktyg

Det som kallas datorstödd översättning görs med hjälp av olika CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och hjälper oss att kartlägga och spara våra kunders specifika önskemål om terminologi och internt eller externt språkbruk vid återkommande uppdrag. Dessa verktyg, som även innefattar termdatabaser och så kallade översättningsminnen där tidigare översatta texter kan lagras som referensmaterial, hjälper oss att säkerställa att våra översättningar av tekniska dokument blir konsekventa, uppdaterade enligt den senaste fackterminologin och att vissa ord och uttryck som kunden föredrar på ett visst språk används.

Att använda CAT-verktyg är också ett sätt att korta ledtiderna och hålla kostnaderna nere vid språköversättning. Vi kan på förhand arbeta fram en ordlista eller skrivregler i samråd med kunden som underlättar arbetet. Många tror att CAT-verktyg leder till stelare texter men sanningen är att så länge språket i underlaget är någorlunda nyanserat och varierat fångar verktyget även upp de formuleringar som skiljer sig åt från tidigare översättningar. På så sätt kan översättaren välja alternativa lösningar och därmed leverera en mer levande text samtidigt som korrekt terminologi bibehålls.

Vi arbetar med marknadsledande verktyg som är kompatibla med de allra flesta filformat som innehåller text. Har du som kund önskemål om något särskilt tillvägagångssätt för våra översättningstjänster eller leveranser, är det bara att kontakta oss så går vi igenom processen närmare tillsammans.

Vad ingår?

Teknisk översättning till engelska och andra språk

Vi har många års erfarenhet av teknisk översättning till engelska och flera andra språk för företag som satsar stort på hållbarhet och miljöteknik. Några av våra allra största kunder verkar inom så vitt skilda verksamhetsområden som byggsektorn, modebranschen och livsmedelsindustrin, och gemensamt för dem alla är att de ligger i framkant – eller rentav är världsledande – i sitt hållbarhetsarbete. Då är det extra viktigt att översättningen blir korrekt. Du kan läsa mer om översättning som specifikt rör hållbarhet här.

Andra branscher vi har hjälpt med översättning

Teknisk översättning från engelska till svenska eller andra språk kan bestå av texter från vitt skilda branscher. Förutom ovan nämnda branscher, har vi erfarenhet av allt från avancerad medicin- och mätteknisk översättning till texter för bilindustrin, VVS- och byggbranschen. Vi ser till att våra översättare har den tekniska kompetens som krävs för just din bransch innan vi tackar ja till ett uppdrag, så att du ska känna dig trygg. Kontakta oss och beskriv din verksamhet så tar vi det vidare därifrån.

Varför Novoterm?

Varför ska du välja Novoterm för teknisk översättning?

Tekniska översättningar är ett känsligt område där noggrannhet är högst prioriterat. Vid översättning inom teknik kan minsta lilla fel leda till allvarliga konsekvenser. Att själv försöka sig på en översättning av ett tekniskt dokument, eller manual, kan vara både mycket svårare och mer tidsödande än vad man tror. Den tekniska industrin är fylld med komplexa facktermer, och är du inte insatt i den tekniska branschen eller är bekväm med de två språken blir det näst intill omöjligt att göra en korrekt teknisk översättning.

Det säkraste och snabbaste sättet att få en korrekt teknisk översättning på engelska eller på ett annat språk är att anlita en professionell översättningsbyrå som Novoterm. Vi väljer alltid ut en översättare med tidigare erfarenhet av det specifika område du behöver hjälp med, och översättningarna görs enbart till översättarens eget modersmål för att garantera att texten blir korrekt.

Översättning av tekniska dokument från svenska till engelska

Engelska är ett av världens mest talade språk och är ofta det språk som används på multinationella arbetsplatser. Större delen av världens befolkning talar engelska och därmed är det ett av de mest efterfrågade språken att översätta till, och från.

Vi erbjuder teknisk översättning från svenska till engelska och vice versa för tekniska dokument och andra texter inom branschen. I vår översättningsprocess är det väldigt viktigt för oss med en aktiv dialog med dig som kund. Vi lyssnar på dina behov och frågar dig om textens syfte, dess avsedda budskap, målgrupp och innehåll.

Utifrån det kommunicerar vi med våra professionella översättare och ser till att de har allt referensmaterial och annan övrig information de behöver för att göra en korrekt översättning. Väljer du Novoterm för teknisk översättning från svenska till engelska kan du alltid räkna med ett högkvalitativt resultat.

Språk

Teknisk översättning från svenska till engelska och över 40 andra språk

Kontakta Novoterm direkt för mer information om våra tekniska översättningar på olika språk och begär en offert redan idag. Är du ute efter en teknisk översättning på engelska eller för något annat språk så har vi lösningen för dig.

VÅRA TJÄNSTER

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

kunder

kunder som har litat på oss genom åren

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Artiklar

  Läs om språk, text och översättning

  Översättning av HR-material
  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm