TEXTBEARBETNING

Utöver översättningstjänster erbjuder vi även språkgranskning i form av textbearbetning av befintliga texter på ett fyrtiotal språk. Du kanske själv har skrivit en text på ett annat språk än ditt modersmål, någon kan ha översatt en text internt eller så har ni fått texter på andra språk inom organisationen som ni vill bearbeta för att de ska passa till respektive marknader där ni är verksamma.

Hur går textbearbetning till?

Att bearbeta text är ett hantverk som kräver god stilistik, ämneskunskap och språkkänsla. De som utför textbearbetningen av befintliga texter eller översättningar hos oss är samma professionella språkvetare och översättare som vi arbetar tillsammans med för våra översättningsuppdrag. Det betyder att vi förutom kan bearbeta text på svenska och engelska även kan hjälpa till med textbearbetning på en mängd andra språk. Det är naturligtvis även viktigt att den hos oss som ska ta sig an och bearbeta din text är väl bevandrad i ämne och genre, och här erbjuder vi expertis inom de flesta ämnes- och yrkesområden tack vare våra professionella medarbetare.

Läs mer

Vi läser igenom texten och ställer frågor till dig som kund så att vi är överens om vad syftet med texten eller översättningen är, vilket budskap ni vill nå fram med och till vilken målgrupp. Sedan tittar vi vidare på i vilket format ni har tänkt att publicera eller distribuera texten och i vilken eller vilka kanaler. När det är gjort går vi noga igenom texten och korrekturläser den och säkerställer att språkligt flyt, meningsbyggnad, disposition och önskemålen om form och funktion uppfylls. Vi återkommer med kommentarer, förslag och påpekanden där texten kan förbättras eller förtydligas så att ni enkelt kan se hur vi har tänkt. Givetvis är vi även öppna för en dialog där vi gemensamt arbetar fram en text som ni är nöjda med och som sedan är klar att publiceras.

Stäng

Vad är skillnaden på textbearbetning och korrekturläsning?

Textbearbetning sker på en djupare nivå i texten. Det är ett mer krävande arbete som ofta innebär både textbearbetning och textredigering där vi tittar på konsekvens, logik och röd tråd i texten. Där kan vi komma att flytta runt, korta eller lägga till text, beroende på behov. När vi på Novoterm utför textbearbetningstjänster ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang. På den här nivån ingår även anpassning till en given målgrupp eller kultur och konsekvenskontroll utifrån företagsspecifik terminologi. Självklart ingår en genomgång av texten även på den första nivån, det vill säga en korrekturläsning.

Varför är textbearbetning viktigt?

Vare sig ni sammanställer ert företags årliga rapport, ett affärsförslag eller ett personligt uttalande så är kvaliteten på dokumentets innehåll ofta avgörande för er framgång. Både er externa och interna kommunikation är en direkt reflektion av er verksamhet. Ett välstrukturerat och välformulerat dokument lämnat ett trovärdigt intryck i läsarens ögon, medan en slarvigt skriven text drar er verksamhet i smutsen. Textbearbetning är viktigt för att säkerställa att era dokument inte innehåller några fel och är konsekventa i de budskap som förmedlas.

Textbearbetning och lokalisering

Textbearbetning | Novoterm

Ibland talar man om lokalisering av texten, det vill säga att man gör en språkanpassning och textbearbetning av budskapet till den målgrupp, kultur eller marknad där en översättning ska användas. Som exempel kan nämnas skillnader i engelska för Storbritannien, USA och Australien, eller franska för en fransk, kanadensisk eller belgisk marknad och så vidare. Utifrån avsändarens syfte med materialet och textens budskap är det extra viktigt att detaljer och alla betydelsebärande skiftningar i språket och kulturen eller marknaden når och engagerar mottagaren. Här handlar det alltså om att bearbeta text så att den passar för den specifika marknad där den ska publiceras.

Bearbeta text för olika kanaler

Textbehandlingstjänster på Novoterm

Har du en färdig text som du vill använda som underlag för något annat? Vi erbjuder även hjälp med ren textredigering. Kanske har du en företagspresentation eller en nyhet som du vill sprida som information i en kortare form, till exempel som ett pressmeddelande eller som ett inlägg på sociala medier. Då kan vi hjälpa till med textredigering. Det kan betyda att man kortar ned, disponerar om eller lyfter fram saker ur texten eller översättningen. Vi bearbetar dina texter språkligt och redigerar dem så att de blir ändamålsenliga i fråga om format, forum och mottagare. Vi bearbetar text på ett fyrtiotal språk för publicering i olika kanaler eller för olika målgrupper och kan även hjälpa till med sökordsoptimering (SEO) på flera olika språk, kontakta oss så berättar vi mer.

ÖVERSÄTTNING, SPRÅKGRANSKNING
OCH TEXTBEARBETNING AV:

brittisk och amerikansk engelska

svenska

danska

norska

finska

franska

italienska

tyska

spanska

ryska

nederländska

polska

turkiska

japanska

förenklad och traditionell kinesiska

arabiska

portugisiska

estniska

kroatiska

m.fl.

Kontakta oss


  JESSICA ARNELL

  projektledare

  jessica.arnell@novoterm.se

  ANN-CHRISTINE PALM

  projektledare

  ann-christine.palm@novoterm.se

  ANN FRANZON

  ekonomi och administration

  ann.franzon@novoterm.se

  CRISTINA BASTI

  projektledare

  cristina.basti@novoterm.se

  PAULA AF KLINTEBERG

  projektledare

  paula.af.klinteberg@novoterm.se

  AGNES SALOMONSSON LAGEVALD

  projektledare

  agnes.salomonsson.lagevald@novoterm.se

  JULIETTE STAUDT

  projektledare

  juliette.staudt@novoterm.se