Textbearbetning

Låt professionella språkvetare se över din text och garantera konsekvens, logik och röd tråd genom hela texten.

Introduktion

Hur går textbearbetning till?

Utöver översättningstjänster erbjuder vi även språkgranskning i form av textbearbetning av befintliga texter på ett fyrtiotal språk.

Du kanske själv har skrivit en text på ett annat språk än ditt modersmål, någon kan ha översatt en text internt eller så har ni fått texter på andra språk inom organisationen som ni vill bearbeta för att de ska passa till respektive marknader där ni är verksamma.

Vi läser igenom texten och ställer frågor till dig som kund så att vi är överens om vad syftet med texten eller översättningen är, vilket budskap ni vill nå fram med och till vilken målgrupp. Sedan tittar vi vidare på i vilket format ni har tänkt att publicera eller distribuera texten och i vilken eller vilka kanaler. När det är gjort går vi noga igenom texten och korrekturläser den och säkerställer att språkligt flyt, meningsbyggnad, disposition och önskemålen om form och funktion uppfylls. Vi återkommer med kommentarer, förslag och påpekanden där texten kan förbättras eller förtydligas så att ni enkelt kan se hur vi har tänkt. Givetvis är vi även öppna för en dialog där vi gemensamt arbetar fram en text som ni är nöjda med och som sedan är klar att publiceras.

Vad ingår?

Vad är skillnaden på textbearbetning och korrekturläsning?

Textbearbetning sker på en djupare nivå i texten. Det är ett mer krävande arbete som ofta innebär både textbearbetning och textredigering där vi tittar på konsekvens, logik och röd tråd i texten. Där kan vi komma att flytta runt, korta eller lägga till text, beroende på behov. När vi på Novoterm utför textbearbetningstjänster ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang. På den här nivån ingår även anpassning till en given målgrupp eller kultur samt konsekvenskontroll utifrån företagsspecifik terminologi. Självklart ingår en genomgång av texten även på den första nivån, det vill säga en korrekturläsning.

Varför är textbearbetning viktigt?

Vare sig ni sammanställer ert företags årliga rapport, ett affärsförslag eller ett personligt uttalande så är kvaliteten på dokumentets innehåll ofta avgörande för er framgång. Både er externa och interna kommunikation är en direkt reflektion av er verksamhet. Ett välstrukturerat och välformulerat dokument lämnar ett trovärdigt intryck i läsarens ögon, medan en slarvigt skriven text kan riskera att hela er verksamhet ställs i dålig dager. Textbearbetning är viktigt för att säkerställa att era dokument inte innehåller några fel och är konsekventa i de budskap som förmedlas.

Textbearbetning och lokalisering

Ibland talar man om lokalisering av texten, det vill säga att man gör en språkanpassning och textbearbetning av budskapet till den målgrupp, kultur eller marknad där en översättning ska användas. Som exempel kan nämnas skillnader i engelska för Storbritannien, USA och Australien, eller franska för en fransk, kanadensisk eller belgisk marknad och så vidare. Utifrån avsändarens syfte med materialet och textens budskap är det extra viktigt att detaljer och alla betydelsebärande skiftningar i språket och kulturen eller marknaden når och engagerar mottagaren. Här handlar det alltså om att bearbeta text så att den passar för den specifika marknad där den ska publiceras.

textbehandling för flera kanaler

Bearbeta text för olika kanaler

Har du en färdig text som du vill använda som underlag för något annat? Vi erbjuder även hjälp med ren textredigering. Kanske har du en företagspresentation eller en nyhet som du vill sprida som information i en kortare form, till exempel som ett pressmeddelande eller som ett inlägg på sociala medier. Då kan vi hjälpa till med textredigering. Det kan betyda att man kortar ned, disponerar om eller lyfter fram saker ur texten eller översättningen. Vi bearbetar dina texter språkligt och redigerar dem så att de blir ändamålsenliga i fråga om format, forum och mottagare. Vi bearbetar text på ett fyrtiotal språk för publicering i olika kanaler eller för olika målgrupper och kan även hjälpa till med sökordsoptimering (SEO) på flera olika språk, kontakta oss så berättar vi mer.

BRANSCHER

Språktjänster på över 40 språk med översättare och språkgranskare som förstår din bransch

CALCULATE YOUR PRICE

Calculate your price using our calculator

Språk

Professionell översättning
mellan 40 språk

Vi kan erbjuda professionell översättning och språkgranskning på ett 40-tal språk. I listan nedan ser du några av dem, men vi översätter till i stort sett alla europeiska språk och till de största central- och östasiatiska språken. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 • brittisk engelska
 • amerikansk engelska
 • svenska
 • danska
 • norska
 • finska
 • franska
 • italienska
 • tyska
 • spanska
 • ukrainska
 • nederländska
 • polska
 • turkiska
 • japanska
 • förenklad kinesiska
 • traditionell kinesiska
 • arabiska
 • portugisiska
 • estniska
 • kroatiska
 • m.fl.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2