Blogg - Senaste nytt

TIPS SOM HJÄLPER DIG ATT VÄLJA RÄTT ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ

2018-06-19

I dagens globala samhälle minskar de geografiska avstånden ständigt i takt med nya tekniska innovationer. Att kommunicera eller göra affärer med en person som bedriver verksamhet i ett annat land eller som talar ett annat språk är nu snarare regel än undantag. Men språket kan fortfarande utgöra ett hinder, och företag som behöver kommunicera viktig information använder därför ofta översättningstjänster för att nå ut till sina målgrupper på deras respektive språk.

Enligt en studie som nyligen genomfördes ökar behovet av språk och översättningstjänster samt språkrelaterad teknik med 5.5 procent årligen. Att hitta en översättningsbyrå som inte bara är professionell och kompetent utan även pålitlig är inte alltid det lättaste. Här nedan följer några tips på vad du kan utgå från när du ska välja översättningsbyrå:

Service

En översättningsbyrå bör kunna erbjuda en kontaktperson som kunden kan förklara sina behov för och som finns tillgänglig under hela projektet. En byrå som inte gör mer än att ta emot en text på ett språk och leverera den översatta versionen på ett annat, utan att föra en dialog med kunden om deras behov och önskemål, bör däremot undvikas. Om det handlar om komplexa projekt som kanske löper över längre tid är det viktigt att välja en byrå som har kompetent personal och resurser nog att kunna hantera många parallella projekt samtidigt utan att behöva kompromissa med kvaliteten eller äventyra en överenskommen deadline.

Översättare

Förmågan att tala ett visst språk innebär inte per automatik att man kan åstadkomma en språkligt korrekt översättning. En projektledare på en översättningsbyrå ska förstå kundens behov och önskemål och utifrån det välja en lämplig översättare för uppdraget. Om en kund önskar beställa en översättning från engelska till svenska ska med andra ord översättningsbyrån välja ut en professionell översättare som har svenska som modersmål, mycket goda kunskaper i både engelska och svenska samt är en duktig skribent. Samma sak gäller översättarens fackkunskap inom vissa avgränsade områden som kan krävas för att möta den branschspecifika terminologin. En byrå med ett stort och mångfacetterat nätverk av översättare och språkexperter kan erbjuda den översättning som bäst passar kundens behov.

Referenser

Det kan vara bra att välja en byrå som kan dela med sig av omdömen från tidigare kunder. Vid förfrågan om referenser bör du helst inte bara bli hänvisad till de vitsord som står att läsa på hemsidan. Om det behövs ska byrån kunna svara på om den tilltänkta översättaren har en viss efterfrågad expertis. Sådan information kan bidra till att ge en mer korrekt bild av byrån och dess resurser och kompetensområden.

För att säkerställa ditt budskap och att dokumentets ursprungliga syfte inte urholkas av en dålig översättning är det avgörande att samarbeta med rätt byrå. Ha gärna ovanstående punkter i åtanke när du söker efter företag som kan hjälpa dig med översättning från svenska till engelska eller något annat språk. Novoterm är en översättningsbyrå som alltid ser till att du som kund kan känna dig trygg i att kommunikationen med din målgrupp är genomarbetad och välformulerad. Kontakta oss redan idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”