Blogg - Senaste nytt
Juridiska Översättningar I Novoterm

Tre tips för att få en bättre översättning från engelska till svenska

2018-06-19

SÅ SÄKERSTÄLLER DU EN KORREKT ÖVERSÄTTNING FRÅN ENGELSKA TILL SVENSKA

Dagens avancerade teknik har inneburit många förbättringar när det kommer till publicering av text och innehåll. Stavningsprogram och automatisk språkrättning underlättar också vardagen för många. Men det är samtidigt viktigt att vara medveten om riskerna i att överlämna ansvaret för våra texter till datorer och mobiltelefoner.

Även om digitaliseringen har gjort det möjligt att lättare samverka på ett globalt och gränsöverskridande plan så erbjuder den inga perfekta lösningar när det kommer till översättningar. Tjänster som Google translate kan visserligen vara användbart när du vill översätta specifika ord eller begrepp, men fungerar ofta sämre när det gäller översättning av längre texter. För att säkerställa kvalitén på till exempel texter som kräver översättning från engelska till svenska bör du därför tänka på följande:

Välj rätt översättare

Lägg gärna lite extra tid på att hitta en översättare som passar dina behov och vars kunskaper överensstämmer med texternas syfte. Det är extra viktigt om du arbetar inom ett område med många olika fackuttryck och yrkesspecifika termer. Att vara noggrann i valet av översättningsföretag lönar sig i längden. När du väl hittat rätt så kan du känna dig trygg med att texterna får rätt ton och innehåll varje gång.

Utgå från en bra grundtext

Det är mycket svårt, ja, nästan omöjligt att göra en bra översättning av en dålig text. Om du själv inte riktigt vet vad du vill ha sagt med ett specifikt dokument så kommer inte översättaren veta det heller. Fråga dig vad textens syfte är, vilka frågor den ska besvara och vilken information den ska tillföra till ett visst sammanhang. Ju mer du konkretiserar, desto bättre och tydligare blir texten och därmed också översättningen.

Kontext och målgrupp

En texts syfte avgörs till stor del av dess tänkta kontext, användningsområde eller publiceringskanal. Även om det kan kännas som att en och samma text egentligen skulle kunna passa i flera olika sammanhang så krävs ofta vissa ändringar för att den verkligen ska fungera effektivt. Målgruppen kan skilja sig helt åt beroende på kontext. Föreställ dig läsaren medan du skriver och var noga med att informera översättaren om förutsättningarna.

Kontakta oss

En professionell översättning underlättar kommunikationen med kunder och partners, och fungerar som en investering för ditt företag. När du kontaktar Novoterm översättningsbyrå kan du vara säker på att dina texter översätts på ett korrekt, tydligt och kompetent sätt. Kontakta oss för mer information.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”