Översättningar inom utbildning och ledarskap

Översättningar till fler än 40 språk inom utbildning och ledarskap för allt från digitala utbildningar till fysiska föreläsningar.

Vad vi gör

Översättningar av utbildnings- och ledarskapsmaterial

Många av våra kunder är verksamma på flera marknader och behöver kommunicera effektivt med medarbetare som talar olika språk. Vi hjälper till genom att översätta en rad viktiga dokument, alltifrån utbildningsmaterial och kursutvärderingar till handledarmanualer och föreläsningsmanus. Detta för att alla mottagare, oavsett modersmål, ska kunna dra full nytta av utbildningen och tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

För företag som erbjuder professionella utbildningar, som interaktiva kurser eller ledarskapsprogram, kan vi översätta och anpassa exempelvis utbildningsmaterial, ledarskapsmatriser och presentationer. Vårt mål är att se till att dessa material är effektiva, pedagogiska och engagerande – oavsett vilket språk de presenteras på – för att stärka våra kunders förmåga att utbilda och inspirera en global publik. Genom att erbjuda professionella översättningar av talmanus och andra presentationsmaterial, ser vi till att varje framträdande får önskad verkan, oberoende av publikens språkliga bakgrund.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Vår kompetens inom utbildning och ledarskap

Vårt team av specialiserade översättare och projektledare arbetar gärna i nära dialog med dig för att säkerställa att varje del av ditt utbildnings- och ledarskapsmaterial är korrekt och kommuniceras på ett tydligt sätt. Eftersom översättarna alltid översätter till sitt modersmål blir innehållet inte bara språkligt korrekt utan också kulturellt anpassat för att engagera och informera externa och interna mottagare på bästa sätt.

Utbildningar

När materialet riktar sig till en flerspråkig målgrupp blir översättning samt språklig och kulturell anpassning av utbildningsmaterial och kurser extra viktig oavsett om det gäller grundläggande eller en mer avancerad kompetensutveckling. Vårt arbete resulterar i ett tydligt och korrekt översatt material, allt för att optimera personalens inlärningsprocess och öka den yrkesmässiga kompetensen på global nivå.

Digitala utbildningar

Vi översätter digitala utbildningsmaterial så att kursdeltagare över hela världen ska kunna ta del av utbildningen. Vi ser till att dina digitala utbildningar är tillgängliga och anpassade för en global publik för att effektivisera kunskapsöverföring oberoende av språkliga barriärer.

Ledarskap

Vi översätter material för ledarskapsutveckling, som till exempel föreläsningsmanus, kursinnehåll och utvärderingsverktyg, för att hjälpa ledare och coacher att kommunicera sitt budskap, sina idéer och strategier till en internationell publik. Vårt team ser till att ditt översatta material blir lika pedagogiskt som originalversionen.

Texttyper

Vad kan vi översätta inom utbildning och ledarskap?

Utbildning och ledarskap är omfattande områden med en stor variation av dokument och material för att möjliggöra effektiv kunskapsöverföring och ledarskapsutveckling. Här på Novoterm har våra översättare som arbetar med dessa typer av översättningar god erfarenhet av denna typ av projekt.

Vi erbjuder översättning av bland annat:

 1. Material till ledarskapskurser
 2. Ledarskapsmatriser
 3. Digitala utbildningar
 4. Presentationsmaterial
 5. Talmanus
 6. Guider och instruktioner
 7. Internt utbildningsmaterial

VARFÖR NOVOTERM?

Översättningar med pedagogiskt fokus

Utbildnings- och ledarskapsmaterial bör ha ett starkt fokus på pedagogik för att deltagarna enkelt ska förstå och tillgodogöra sig innehållet. För att säkerställa att det ursprungliga budskapet, strukturen och tydligheten bibehålls på alla språk, arbetar vi med specialiserade översättare som har lång erfarenhet inom området.

Våra översättare är duktiga på att överföra det pedagogiska perspektivet i materialet, vilket innebär att översättningarna blir lika engagerande, informativa och lättförståeliga som originalet, oavsett språk. Vi ser till att varje översättning är anpassad för att maximera inlärning och förståelse, och därigenom stödja en effektiv utbildningsprocess globalt.

Våra tjänster

Översättning och språkgranskning för din bransch

Översättning

Novoterm erbjuder professionell språköversättning och språkgranskning på över 40 olika språk.

Språkgranskning

Är du i behov av språkgranskning eller textbearbetning på svenska, engelska eller annat språk?

Textbearbetning

När vi på Novoterm utför textbearbetning ser vi till att texten håller ihop på alla nivåer och att den fungerar optimalt i sitt tänkta sammanhang.

Korrekturläsning

Novoterm erbjuder professionell korrekturläsning för över 40 olika språk.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  Översättning av HR-material
  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm