VÅRA HUVUDOMRÅDEN

VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Nedan kan du läsa mer om några av de ämnesområden och texttyper vi översätter:

Finans

Vi har många års erfarenhet av översättning inom finans för några av Sveriges största börsnoterade bolag. Vi erbjuder finansiell översättning till och från främst svenska, brittisk och amerikansk engelska av exempelvis årsredovisningar, delårsrapporter, marknads- och riskanalyser samt nyemissions- och börsintroduktionsprospekt. Vi är vana att hantera den sekretess som denna typ av information innebär och har ett flertal banker, investmentbolag och större produktionsbyråer som återkommande kunder.

Medicin

Vi erbjuder översättning inom medicin till och från svenska, brittisk och amerikansk engelska och flera europeiska språk inom olika medicinska områden. Våra kunder för medicinsk översättning verkar på olika områden, som läkemedelsutveckling, life science, vård och omsorg samt bio- och medicinteknik, där vi översätter allt från pressmeddelanden och forskningsrapporter till patientmanualer och verksamhetsberättelser för flera stora nordiska kunder.

3

Personalutveckling/HR

Många av våra kunder, oavsett bransch, anlitar oss även för översättning och språkgranskning av sitt HR-material. Det kan handla om allt från företagets uppförandekoder och policydokument, rollbeskrivningar, jobbannonser och medarbetarenkäter, till internt utbildningsmaterial, riktlinjer och matriser som används vid utvärderingar och medarbetarsamtal.

Hållbarhet

Hållbarhet, CSR eller företags sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar – kärt barn har många namn. Idag är det mer regel än undantag att företag, organisationer och myndigheter driver en egen agenda för sitt hållbarhetsarbete. Vi översätter bland annat hållbarhetsrapporter och -redovisningar, klimatbokslut, GRI-index och uppförandekoder för beställare och leverantörer.

Teknik

Teknisk översättning omfattar många områden, där vi har lång erfarenhet av översättning till och från engelska, svenska och andra språk för kunder inom bland annat fordonsindustrin, flygteknik, trafikledning, mätteknik, kyl- och värmeteknik, telekommunikation och miljöteknik.

Marknadsföring/PR

Texter och översättningar som ska användas i marknadsföringssyfte är en utmaning i sig. Det kan innefatta reklam i form av annonser eller kampanjer, varumärkesbyggande interna eller externa aktiviteter, eller så vill avsändaren rikta sig till andra intressenter, som potentiella kunder eller aktieägare. Utifrån avsändarens syfte med texten och dess budskap är det extra viktigt att alla nyanser och detaljer når och engagerar mottagaren. Ibland talar man om lokalisering av texten, det vill säga att man lokalanpassar budskapet till den målgrupp, kultur eller marknad där en översättning ska användas.

Vi ser det som en naturlig del av vårt uppdrag att våra översättningar ska hålla högsta kvalitet och vara språkanpassade efter mottagaren. Ibland kan våra kunder emellertid behöva ännu friare översättningar, så kallade copytexter, som kanske inte utgår från ett strikt underlag utan bara omfattar några punkter som den säljande texten ska innehålla. Det kan vi också hjälpa till med – kontakta oss för att diskutera saken. Behöver du hjälp med språkanpassning på olika språk av redan skrivna texter, kan du läsa mer om textbearbetning och språkgranskning som separata tjänster här.

Utbildning och ledarskap

Många av våra kunder som är verksamma på fler marknader, eller som har medarbetare med andra modersmål, tar vår hjälp att översätta internt utbildningsmaterial, kursutvärderingar och handledarmanualer för att mottagaren ska kunna ta del av informationen på sitt eget språk. Andra kunder erbjuder själva utbildningar, till exempel e-learningkurser eller ledarskapsutbildningar, som en del av sina tjänster. Vi översätter bland annat utbildningsmaterial, ledarskapsmatriser, företagspresentationer och talmanus åt våra kunder.

Behöver du nå ut till dina kollegor på ett annat språk? Vi har stor erfarenhet av att projektleda uppdrag där vi också agerar mellanhand och språkbrygga mellan exempelvis huvudkontor och lokalkontor runt om i världen. Kontakta oss så löser vi det, du kan också läsa mer om det här.

9

Bygg och konstruktion

Vi har i många års tid arbetat med stora bygg- och konstruktionsföretag som kunder. Det kan handla om allt från uppförande av privatbostäder, kontorskomplex och hotellfastigheter till vägtunnlar, säkerhetsanordningar och komplexa trafikledningssystem. Det kan också gälla översättning av planskisser, upphandlingar, säkerhetsföreskrifter, projektbeskrivningar och kontrakt med mera.

IT/webb

Behöver du hjälp med it-översättningar? Vi är vana att hantera texter för digital publicering på olika plattformar, såväl för internt som externt bruk. Vi översätter även hård- och mjukvara, gränssnitt, produktinformation för e-handel, användarmanualer och e-learningmaterial. Behöver dina befintliga texter på olika språk webbanpassas eller sökordsoptimeras för publicering i t.ex. WordPress? Då kan du läsa mer om våra textbearbetningstjänster här.

Mode och design

Vi har i många års tid arbetat med översättning till en mängd olika språk inom mode och design för flera kunder i detaljhandeln. Verksamhetsområdena omfattar bland annat klädmode, modern konst, heminredning, sportprodukter, ekologisk hudvård och antika smycken.

Juridik

Juridiska översättningar är ett brett område. Det kan handla om översättning av kontrakt, domslut, prospekt, avtal och protokoll. Vi är vana att hantera den här typen av uppdrag och lyder under sträng sekretess. Våra juridiska översättningstjänster utförs av våra erfarna översättare med god insyn i juridiska processer i sitt hemland, där flera av dem även är auktoriserade. Söker du en av svenska Kammarkollegiet auktoriserad översättare eller behöver du en juridiskt bindande översättning? Läs mer här.

HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA OSS!


PAULA AF KLINTEBERG

projektledare

paula.af.klinteberg@novoterm.se

LINNÉA KNUTSSON

projektledare

linnea.knutsson@novoterm.se

ANN FRANZON

ekonomi och administration

ann.franzon@novoterm.se

JESSICA ARNELL

projektledare

jessica.arnell@novoterm.se

AGNES SALOMONSSON LAGEVALD

projektledare

agnes.salomonsson.lagevald@novoterm.se

CRISTINA BASTI

projektledare

cristina.basti@novoterm.se

ANN-CHRISTINE PALM

projektledare

ann-christine.palm@novoterm.se

JULIETTE STAUDT

projektledare

juliette.staudt@novoterm.se

ELIZABETH MYHRÉN

ekonomiassistent

ekonomi@novoterm.se