Blogg - Senaste nytt

Vad är finansiella översättningar? – översättningsbyrå inom finans

2020-06-02

Finansiella översättningar utgör en väsentlig del av kommunikationen inom internationella affärsprocesser och företag. Ett företags existens och tillväxt är omöjlig utan att man utvecklar de finansiella relationerna och kan redovisa sin finansiella verksamhet korrekt. Detta är särskilt viktigt så här i globaliseringens tidsålder när det finns ett ständigt behov av att kommunicera och samarbeta internationellt med partners från olika länder. Att samarbeta med internationella handelspartner eller att öppna för andra typer av samarbeten är nära relaterat till en verksamhets finansiella redovisning och rapportering, och i samband med det tas det ofta fram olika finansiella dokument.

Men vad innebär finansiella översättningar? Vad för typer finns det, och varför är det så viktigt att ta hjälp av en professionell översättningsbyrå inom finansområdet?

Varför är finansiella översättningar nödvändiga?

finansiella översättningarFinansiella översättningar av hög kvalitet utgör en fundamental del av att skapa goda och långvariga relationer med olika samarbetspartner. Att översätta sin finansiella information och rapportering ger utländska företag och andra intressenter möjlighet att få en inblick i och en god uppfattning om ditt företag, och gör det också möjligt för dem att bedöma ditt företags professionalism och graden av tillförlitlighet när det kommer till ett eventuellt samarbete eller en investering.

Många företag och organisationer har helt enkelt ett behov av att kunna dela med sig av sin finansiella information på fler språk än ett. För ett svenskt företag som exempelvis behöver hjälp med finansiella översättningar till engelska kan det bland annat vara på grund av att:

 • intressenter/samarbetspartners inte talar svenska
 • modverksamheter, oavsett storlek eller verksamhetsform.

Finansiella översättningar består bland annat av att översätta dokument som:
Finansiella översättningar

 • årsredovisningar
 • finansiella delårsrapporter
 • börsintroduktionsprospekt
 • nyemissionsprospekt
 • affärsplaner och verksamhetsmål
 • finansiella avtal
 • olika typer av kontrakt
 • försäkringsdokumentation
 • revisionsdokumentation

Varför bör du anlita Novoterm för dina finansiella översättningar?

Informationen som behandlas i bank- eller försäkringsdokument, avtal och kontrakt eller redovisningar och rapporter är i många fall oerhört känslig – både vad gäller sekretess och korrekthet. Finansiella översättningar kräver en stor ämneskunskap, ständigt aktuell kunskap om finansiella facktermer och rådande nationella och internationella riktlinjer, specifik kunskap om formalia för olika typer av finansiella dokument, samt kompetensen att återge samma innehåll och tonalitet på ett annat språk.

De allra flesta av Novoterms finansiella översättare är i grunden formellt utbildade inom ekonomi och affärsjuridik, och besitter på så vis goda kunskaper inom ekonomi, finans, bokföring och affärsetik och -juridik. Vi har även förmågan att representera och återskapa ditt företags tonalitet och budskap med rätt terminologi när det kommer till översättning av dokument vid affärsförhandlingar, presentationer, finansiella redovisningar eller bokföring.

Förutom att våra översättare behärskar det finansiella området i teorin krävs också specifik kunskap om finansiell rapportering från olika länder eftersom olika redovisningsstandarder frekvent uppdateras mot nya regelverk. Av denna anledning är det mycket viktigt att anlita en professionell finansiell översättare som är bekant med den formalia för officiella finansiella dokument som råder, både på originalspråket och språket man översätter till. För att garantera fackkunskap och korrekthet arbetar Novoterms översättare alltid till sitt modersmål.

Översättningsbyrå inom finans – Novoterm

Novoterm är en professionell översättningsbyrå inom finans med mångårig erfarenhet där vi hjälper några av Sveriges största börsnoterade företag med sina finansiella översättningar.

Vi erbjuder finansiella översättningar från engelska till svenska och vice versa. Kontakta Novoterm när du behöver en pålitlig översättningsbyrå inom finans.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tre × fyra =