Blogg - Senaste nytt

Vad är juridiska språköversättningar?

2020-07-14

Juridiska språköversättningar behandlar texter inom området juridik och lag. Det juridiska språket sägs ofta vara ett “eget” språk där det precis som i vetenskap och religion krävs sammanhållning, precision och respekt för tradition.

Juridikens form varierar från land till land vilket innebär att endast professionella översättare med specialkompetens och erfarenhet inom det juridiska området bör arbeta med dessa dokument. De juridiska översättningarna MÅSTE vara korrekta, minsta felöversättning kan få allvarliga konsekvenser, och resultera i exempelvis ekonomiska förluster eller stämningar.

Skillnader mellan juridiska system

juridiska översättningarnaDet finns väldigt många olika juridiska system i världen. Medan det finns många likheter och en gemensam kultur, finns det också många skillnader som gör dem helt fristående från varandra. Skillnaden mellan religiösa och världsliga lagar är en av de tydligaste skillnaderna där den sistnämnda härleder sin auktoritet från människor, medan de religiösa lagarna härleds från en tolkning av en gudomlighet/högre makt. Trots att skillnaderna mellan dem är stora och de ibland motsäger varandra, används en kombination av dem inom flera juridiska system runt om i världen.

Marocko använder sig till exempel av ett system som utgörs av en mix av båda och är baserat både på islamiska och franska lagar, medan Saudiarabiens system främst utgörs av islamiska lagar men har även introducerat ”sekulära lagsamlingar” som ett komplement i den pågående globaliseringen.

I och med att världen blir allt mer global ökar möjligheterna för en organisation att bredda sin verksamhet, och med det ökar också behovet av att kunna bemöta de juridiska implikationerna som uppstår genom internationell utbredning. Juridiska översättningar spelar en nyckelroll när företag tar steget ut på den globala marknaden.

Varför juridiska översättningar spelar roll

Det finns som sagt många skillnader mellan juridiska system i olika länder. Kombinera det med språkbarriärer, kulturella faktorer och unik terminologi som ligger till grund för många dokument, och du kan förstå hur viktigt det är med juridiska språköversättningar.

Det är i slutänden en av de mest komplexa typerna av översättning där minsta misstag, felöversättning och oklarhet för ett ord eller fras kan ogiltigförklara ett dokument. Eftersom konsekvenserna av dessa misstag kan vara allvarliga så är det viktigt att denna process är så effektiv som möjligt.

Så, hur gör man för att undvika att detta sker?

Anlita experter

För att garantera att dina juridiska översättningar håller måttet är ditt bästa alternativ att anlita en språkspecialist med dedikerade översättare inom juridiska översättningar.

När du är i behov av juridiska översättningar står Novoterm till ditt förfogande. När du anlitar oss för dina juridiska översättningar blir du tilldelad en översättare som har lång erfarenhet av juridiska system inom både ursprungslandet och mållandet, och som självklart översätter till sitt modersmål. Översättaren har också kunskap om olika områden inom juridik, samt förmågan att översätta den säregna stilen och tonaliteten i juridiska dokument.

Det är inte en lätt uppgift att översätta juridiska dokument vare sig de handlar om immateriell äganderätt eller sammanslagning och förvärv. När ett dokument översätts till ett annat språk behöver man inte enbart ta hänsyn till kontexten för målspråket och den unika karaktäristiken för landets juridiska system, översättningen behöver också bibehålla exakt samma juridiska budskap som originalet.

Vilka slags juridiska dokument översätter Novoterm?

Listan av juridiska dokument är näst intill oändlig där du bör hålla i åtanke att alla typer av dokument kan bli ”juridiska” när de korsar gränsen till det civil- och straffrättsliga systemet.

Novoterm erbjuder juridiska översättningar för bland annat:
Juridiska översättningar

 • Arbetsintyg
 • Registreringsbevis
 • Avtal
 • Kontrakt
 • Domar
 • Beslut
 • Policyer
 • Etiska koder
 • Uppförandekoder
 • Försäkringar
 • Testamente
 • Immigrationsdokument
 • Polisintervjuer
 • Bevisdokument
 • Födelsecertifikat
 • Giftemålcertifikat
 • Dödscertifikat

Anlita Novoterm för dina juridiska översättningar

Juridiska översättningar kräver en noggrann process och regelbundna kontroller för att garantera hög kvalitet. Detta kan ta lite tid och mycket bollning fram och tillbaka mellan dig som kund och Novoterm. Vi rekommenderar att vara ute i god tid innan du behöver det översatta juridiska dokumentet. Dock är verkligheten allt annat än ideal. Många förfrågningar på juridiska översättningar sker reaktivt eller i sista minuten. Novoterm har lång erfarenhet av juridiska översättningar där vi anpassat oss efter branschens natur för att bemöta dessa behov, och kan leverera högkvalitativa översättningar till en deadline som passar dig som kund.

Behöver du en juridisk översättning på engelska till svenska, vice versa, eller något annat språk? Kontakta Novoterm idag eller läs mer om våra juridiska översättningar här.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × ett =