Blogg - Senaste nytt

Vad är medicinska översättningar?

2020-05-06

Medicinska översättningar kräver korrekthet – det finns få branscher där precision är lika viktigt som inom medicin. Ett ändrat eller borttaget ord i en läkarjournal kan ha förödande konsekvenser och riskera en patients liv.

Men det finns många fler områden och typer av dokument inom medicin och naturvetenskap där man behöver medicinska översättningar för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp. I vår globala värld behöver exempelvis läkemedelsindustrin, apotek och vård och omsorg anpassa sig efter sina olika mål- och patientgrupper.

I denna artikel tänkte vi gå igenom vad en medicinsk översättning innebär, vad för typer av texter det kan handla om, och vilken nytta de innebär för hälsovård och läkemedelsindustrin.

Medicinska översättningar är …

… översättningar av olika dokument inom ett stort antal områden inom medicin för sjukhus, kliniker och annan hälsovård, såväl som för läkemedelsindustrin och apoteksbranschen. Medicinska översättningar används bland annat för att översätta viktig information som rör till exempel medicinteknik, forskningsresultat, patientjournaler och anvisningar.

Medicinska översättningar för vård och omsorg

medicinsk översättning

Medicinska översättningar spelar en nyckelroll i hur vården kan informera, instruera och erbjuda nödvändiga behandlingar för de av sina patienter som inte talar det språk som informationen finns tillgänglig på från början.

Läkare med patienter som talar andra språk behöver ett sätt att ge sina patienter instruktioner på ett språk de förstår. Vårdpersonal behöver i många fall hjälp med medicinska översättningar för att översätta patientjournaler för patienter som nyligen flyttat till landet och ännu inte bemästrar språket, och som har tagit med sig sin patientjournal från hemlandet. Läkare och patienter behöver ha en samstämmig bild av patientens hälsotillstånd för att gemensamt kunna planera för kommande behandlingar.

Medicinska översättningar för läkemedelsindustrin

Medicinska översättningar är minst lika viktiga inom läkemedelsindustrin och för apoteksbranschen. Apotekspersonal som tillhandahåller receptbelagda läkemedel behöver kunna informera sina kunder om instruktioner, dosering och annan information på ett språk kunderna förstår för att försäkra sig om att läkemedlet används korrekt.

Novoterms arbetsprocess med medicinska översättningar

Medicinska översättningar kräver en oerhört hög nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga och djup förståelse av både käll- och målspråkets kulturella kontext. På grund av detta arbetar vi alltid tätt tillsammans med dig som kund för att alla begrepp ska bli korrekt översatta för textens målgrupp och syfte.

För att garantera kvaliteten på våra medicinska översättningar har de av våra översättare som utför översättningsarbetet någon bakgrund inom medicin, det kan vara som läkare, sjuksköterskor, kemister eller naturvetare. Våra översättare har dessutom alltid det språk de översätter till som modersmål för att skapa förutsättningar för att texten blir korrekt och uppfyller sitt syfte.

Typer av medicinska översättningar

Novoterm genomför medicinska översättningar för områden som läkemedelsutveckling, life science, vård och omsorg samt bio- och medicinteknik. Vi översätter bland annat:

Medicinska översättningar

 • Läromedel
 • Patientinformation
 • Bruksanvisningar
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Medicinska protokoll
 • Medicinsk terminologi
 • Medicinska artiklar
 • Medicinska forskningsresultat
 • Kliniska rapporter och studier
 • Kliniska prövningar

Medicinska översättningar för vården och läkemedelsindustrin

Novoterm erbjuder medicinska översättningar i Stockholm på över 40 olika språk, främst mellan de nordiska språken och brittisk och amerikansk engelska.

Kontakta oss för mer information och priser för en medicinsk översättning, eller besök vår branschsida för medicinska översättningar. Här kan du läsa mer om vårt utbud av medicinska översättningar och områdena vi främst arbetar inom.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 − 4 =