Blogg - Senaste nytt
Textredigering

Vad är skillnaden mellan textredigering, textbearbetning, korrekturläsning, textgranskning och språkgranskning?

2020-10-09

Textredigering, textbearbetning, textgranskning, språkgranskning och korrekturläsning är alla termer som beskriver att man går igenom en befintlig text i syfte att förbättra den, men man dyker lite olika djupt ner i texten. Gränsen mellan begreppen är något flytande och definitionen kan skilja sig lite beroende på vem man frågar.

I detta inlägg tänkte vi därför förtydliga definitionerna av dessa termer så att du ska få en bättre insikt i vad de faktiskt innebär.

Vad är korrekturläsning?

Korrekturläsning är en genomgång av texten på dess ytligaste nivå. Det innebär att man kontrollerar och ser till att den är korrekt i fråga om grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck. Korrekturläsning behandlar däremot inte textens innehåll eller disposition.

Alla texter mår bra av en korrekturläsning för att säkerställa att texten är språkligt korrekt och förståelig för läsaren.

Vad är textbearbetning?

Textbearbetning sker på en djupare nivå än korrekturläsning. Förutom att man kontrollerar grammatik, meningsbyggnad, stavning och rena idiomatiska uttryck, så går man även igenom konsekvens, logik och röd tråd i texten. I textbearbetningsarbetet ingår att man anpassar texten till den angivna målgruppen eller kulturen samt utför en konsekvenskontroll av terminologi och företagsspecifika riktlinjer eller önskemål.

Detta är en komplett genomgång av en text där man tittar på alla nivåer för att se till att texten hänger ihop och fungerar i sitt tänkta sammanhang.

Vad är textredigering?

Textredigering är en term vars definition varierar något. Vissa använder den som en kategoriserande term för alla typer av textuell bearbetning av en text. Lika många använder textredigering för att specifikt beskriva ett rent redigeringsarbete av en text. Det kan betyda att korta ned, disponera om eller lyfta fram saker ur texten.

Novoterms definition av textredigering inbegriper att man bearbetar om textens längd, format eller disposition utifrån ett specifikt syfte. Målet med att göra en textredigering kan exempelvis vara att anpassa en längre företagspresentation till en kortare säljande text som ska publiceras digitalt. Syftet med textredigering är att bibehålla essensen av originaltexten och samtidigt anpassa den till en annan kanal eller målgrupp. 

Vad är språkgranskning?

Termen språkgranskning kan användas som en helomfattande term för alla sätt att gå igenom och förbättra en befintlig text – vare sig det handlar om korrekturläsning, textbearbetning eller textredigering.

Vi erbjuder även språkgranskning av befintliga texter eller översättningar på andra språk.

Vad är textgranskning?

Termen textgranskning används i princip synonymt med språkgranskning. Ibland kan man dock se språkgranskning som en term för att språkligt se över texten, medan en textgranskning även kan syfta till att man ser över själva innehållet, det vill säga att man gör en faktagranskning.

Generellt ser vi på Novoterm textgranskning som en synonym till språkgranskning, så länge kunden inte uttryckligen önskar något annat.

Novoterms språkgransknings- och översättningstjänster

Är du i behov av tjänster för textredigering, korrekturläsning, textbearbetning eller liknande? Kontakta Novoterm idag. Vi arbetar med texter på alla nivåer. Oavsett vilken term du än använder för att beskriva textredigering, korrekturläsning eller textbearbetning så kan vi garantera att den inkluderas i våra tjänster.

Har du några frågor om översättning eller språkgranskning? Tveka inte att skicka ett mejl eller ring oss och fråga så hjälper vi dig.

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

elva + 18 =