Blogg - Senaste nytt
Översättningar byggbranschen I Novoterm

Vad är översättningar inom byggbranschen?

2021-05-29

Företag inom byggindustrin har precis som många andra branscher blivit allt mer globala. De är inte längre låsta till en enda plats eller ett land. I den moderna byggindustrin utgör landsgränser inget problem vid förflyttning av material och maskiner, eller spridning av idéer. Dagens byggföretag har numera tillgång till material från hela världen och idéer från arkitekter och ingenjörer från alla länder. 

Till följd av detta har översättningar inom byggbranschen blivit ett måste för att säkerställa god kommunikation och snabb och effektiv rörlighet för människor, material och idéer över landsgränser och runt om i världen. Översättning för byggföretag tillåter dem att ta steget ut på internationella marknader och på så vis bredda sin verksamhet.

Varför är översättning inom byggbranschen viktiga?

Det är inte ovanligt att företag från ett land anlitar ett byggföretag i ett annat. Har länderna inte ett gemensamt språk bör man överväga de utmaningar en språkbarriär innebär. Allteftersom företag blir mer internationella ökar antalet multinationella byggprojekt som inkluderar fler människor från olika nationaliteter och därmed fler språk. För att säkerställa snabba, effektiva och framförallt säkra byggprojekt är översättningar inom bygg ofta ett måste. 

Dessa typer av översättningar är mångfacetterade. Arkitektritningar och byggplaner behöver översättas, precis som manualer för utrustning och maskiner, samt kontrakt och avtal. Korrekt översättning av relevanta byggdokument är en förutsättning för att kunna genomföra ett säkert byggprojekt och ger företaget samtidigt möjlighet att flytta material och människor över landsgränser.

Komplexitet i terminologi

Precis som många andra industrier har byggbranschen sin specifika terminologi gällande byggmaterial, utrustning och maskiner, såväl som komplexa ingenjörs- och arkitekturtermer för olika dokument. Det är en djungel av olika termer som kan skilja sig markant åt från ett språk eller land till ett annat. En översättning inom bygg kräver att man är införstådd med språket, terminologin och kulturen inom båda länderna, men också att man har en djup förståelse för branschen för att kunna framställa en korrekt översättning.

Med andra ord: ingenting man gör på egen hand.

Typer av byggdokument

Nedan är ett urval av olika typer av dokument och texter inom byggbranschen som ofta översätts:

 • Kontrakt och avtal
 • Projektbeskrivningar
 • Tekniska specifikationer
 • Strukturmässiga specifikationer
 • Projektanalys och planering
 • Nybyggnationsdokument
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Manualer för utrustning och maskiner
 • Anbudsdokument
 • Reklam och marknadsföring
 • Planskisser
 • Upphandlingar

Behöver ni översätta byggdokument?

Kontakta Novoterm! Vi erbjuder kvalitetssäkrade översättningar av byggdokument för alla typer av byggprojekt inklusive allt från uppföranden av privatbostäder, kontorskomplex och hotellfastigheter till vägtunnlar, säkerhetsanordningar och komplexa trafikledningssystem med mera. Våra översättare inom bygg har djup ämneskunskap och gedigen erfarenhet av att leverera en korrekt översättning inom kort varsel.

Byggbranschen är en riskfylld industri där minsta misstag kan stå ett företag dyrt. Efter byggnaden står färdig är det ingen som vill höra att en specifik detalj inte är upp till branschstandard, inte håller måttet eller inte uppfyller kontraktets specifikationer. Översättningar inom byggbranschen kan vara avgörande för framgången av ert internationella byggprojekt. 

Om du behöver hjälp med översättning, språkgranskning eller projektledning av produktioner som involverar text och kommunikation, då har du kommit rätt! Kontakta oss för mer information om våra tjänster och pris för översättning av dokument.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

15 + sexton =