Blogg - Senaste nytt
certifierad översättare | Novoterm

Vad är en certifierad översättare?

2021-10-14

Vad är det för skillnad på en “vanlig” översättare och en certifierad översättare? Är det alltid den certifierade översättaren som är det självklara valet? Vi reder ut begreppen för att du ska kunna välja den översättare som är mest lämpad för uppgiften.

Auktoriserad translator i Sverige

En certifierad översättare i Sverige kallas en auktoriserad translator och det är en fysisk person som har klarat den statliga myndigheten Kammarkollegiets auktorisationsprov. Provet genomförs under tidspress och är uppdelat i tre delar: översättning av en text inom ekonomi, en inom juridik och översättning av en allmän text. Dessutom görs en redbarhetsprövning då vissa uppgifter hämtas in från Polisen och Kronofogden för att säkerställa att personen som blir auktoriserad är lämplig att översätta känsliga dokument. 

Auktorisationen håller inte för alltid, översättaren måste göra om provet var femte år. Översättaren kan också bara bli auktoriserad för en språkkombination i taget, exempelvis i att översätta från svenska till franska. 

När translatorn är auktoriserad får han eller hon ett translatornummer som både visar att personen genomgått provet och gör det möjligt att spåra översättningen tillbaka till översättaren. 

Det är bara översättare som kan bli auktoriserade, aldrig företag eller en översättningsbyrå

Kammarkollegiets auktorisation gäller i Sverige. Andra länder har andra certifieringsorgan och kan även ha andra krav kring vad som anses vara en certifierad översättning.

Vilken översättare ska du välja?

Det finns många duktiga översättare som valt att inte genomgå en certifieringsprocess. En certifierad översättare betyder alltså inte att personen är ett bättre val än en icke-certifierad. Det handlar heller inte om vilken typ av texter som ska översättas – det är hur och av vem översättningen ska användas som är det avgörande. För många företag och i många situationer är det fullt tillräckligt att anlita en icke-auktoriserad översättare, men handlar det om juridiskt bindande dokument kan det vara ett krav att välja en certifierad översättare som både har specialkunskap om ekonomi och juridik, och dessutom har en lagstadgad tystnadsplikt. 

Då lönar det sig att välja en auktoriserad översättare

Det behövs oftast inte en certifierad översättare om ditt företag behöver översätta:

  • Årsredovisning
  • Manualer
  • Företagets webbsida

En översättning gjord av en certifierad översättare kan däremot krävas för följande dokument:

  • Kontrakt
  • Patent
  • Dokument som ska användas av myndigheter och behöver bestyrkas

I vissa fall går det också att ta med en översättning till en notarius publicus som utfärdar en så kallad apostille (en stämpel som intygar att översättningen är äkta och korrekt).

Behöver ditt företag hjälp av en certifierad översättare? Novoterm har översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet, certifierade av exempelvis American Translators Association (ATA) eller är medlemmar i Chartered Institute of Linguists (CIOL).

Behöver du som privatperson översätta betyg eller intyg? Då rekommenderar vi att du kontaktar Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”