Blogg - Senaste nytt

VAD GÖR EN SPRÅKGRANSKARE?

2018-06-19

Översättning är nära förknippat med prosa och litteratur. Tack vare översättningskonsten har människor över hela världen fått tillgång till klassisk och nydanande litteratur, och numera finns inga egentliga språkbarriärer när det kommer till författarskap. En bra text är en bra text, oavsett språk. Åtminstone så länge översättningen håller hög nivå och är anpassad efter textens stil, budskap och målgrupp. Detta gäller naturligtvis även utanför bokbranschen.

Affärssamarbeten på en global nivå innebär att företag måste lägga energi på att ta fram dokumentation, avtal och texter för partners eller kunder även i andra länder. Men lika viktig som själva översättningsprocessen är också den uppföljande språkgranskningen. Först tack vare den blir det tydligt att en text verkligen överensstämmer med det tänkta sammanhanget. En språkgranskare kontrollerar då bland annat följande:

Språk och grammatik

Att granska en text handlar delvis om att korrigera stavfel och grammatiska misstag. Det kan handla exempelvis om syftningsfel, upprepningar eller särskrivningar. Oavsett hur bra du själv skriver och känner din egen verksamhet så är det lätt att bli hemmablind och missa mindre felaktigheter. En extern korrekturläsare bör därför alltid gå igenom dina texter innan publicering eller utskick.

Budskap och målgrupp

Alla texter har ett syfte. De kan vara informativa, instruerande, berättande eller rapporterande. Dessutom har texter olika budskap. Exakt vilket beror på sammanhanget och på vilka sätt avsändaren vill påverka mottagaren. Företag som önskar sälja produkter behöver en viss form av texter, medan organisationer som vill informera en partner om en ny produktlansering använder sig av en annan form av underlag. En korrekturläsare hjälper till med att analysera om texten verkligen överensstämmer med förutsättningarna, och anpassar den vid behov.

Ton och stil

Text är ett hantverk som varierar mycket beroende på olika textformat, och Ibland är det svårt att veta vilka stilistiska ramar som gäller för olika former av texter. Språkgranskning handlar därför mycket om att den granskande parten sätter sig in i verksamheten och blir medveten om det faktiska målet med texten. Först då blir det möjligt att avgöra vilket format, vilken stil och ton som passar bäst.

Företag som vill nå ut på ett effektivt sätt kan kontakta en professionell översättningsbyrå som Novoterm. De erbjuder översättning av många olika språk och följer upp alla sina översättningar med noggranna, kvalitetssäkrande korrekturtjänster. Mer information hittar du på deras webbplats.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”