Blogg - Senaste nytt

Vad innebär fyra ögon-principen vid språkgranskning?

2020-08-27

Här syftar språkgranskning på kvalitetssäkring av texter, och alltså inte på Novoterms separata tjänster för språkgranskning, där vi utför korrekturläsning och textbearbetning av befintliga texter. Läs mer om vår tjänst språkgranskning och korrekturläsning.

Varje seriös översättningsbyrå anammar någon typ av kvalitetssäkringssystem i sin arbetsprocess, som kan inkludera ett flertal olika steg beroende på projektets karaktär och kundens behov. Kvalitetssäkringen för översättningsprojekt utförs alltid av en annan person än översättaren själv med samma kompetens.

Detta är den så kallade ”fyra ögon-principen” inom språkgranskning i översättningsbranschen. Metoden innebär att minst två professionella språkvetare – en översättare och en granskare – har kontrollerat och godkänt det översatta materialet innan projektet levereras till kunden.

Vad är syftet med språkgranskning?

SpråkgranskningErrare humanum est, att fela är mänskligt. Även den mest kompetenta översättaren gör misstag. Snäva deadlines och stora volymer sätter stor press på en och samma person, vilket kan resultera i en feltryckt tangent, ett bortfallet ord eller en misstolkning av ett uttryck. När tekniska, terminologiska och andra aspekter i projektet adderas till ekvationen är det inte svårt att förstå att misstag kan uppstå.

Språkgranskning är en typ av kvalitetskontroll av det översatta materialet som genomförs av en andra översättare eller granskare. Denna språkgranskning inkluderar att hitta och räta upp vanliga misstag såsom stavfel, felöversättningar, utelämnade ord och terminologiska inkonsekvenser eller att kontrollera materialets ändamålsenlighet med det överenskomna syftet utifrån specifika projektkrav, föredragen terminologi och referensmaterial.

När man granskar materialet fokuserar man mest på relevanta ändringar och inte på formuleringar om de inte innebär stilbrott (till exempel användning av informell stil eller slang i en juridisk eller medicinsk översättning). Ansvaret för formuleringar och textens tonalitet faller dock i de flesta fallen fortfarande på översättaren eftersom detta är subjektiva preferenser som inte alltid kan bli objektivt utvärderade.

Bara för att en andra språkgranskare går igenom texten betyder det inte att översättningen är dålig eller att översättarens arbete är bristfälligt – det är en branschpraxis baserat på det rationella antagandet att två personer ser mer än en, och kan åtgärda felaktigheter i tid. Det är därför kommersiella översättningar måste genomgå en kvalitetssäkring i form av språkgranskning utförd av en annan person än översättaren.  

Kvalitetssäkring och ”LQA”Språkgranskare

Vi kan inte nog betona vikten av att varje seriös översättningsbyrå använder någon form av språkgranskning eller ”LQA”-process (Language Quality Assurance) för att säkerställa att det finns dokumentation och spårbarhet genom alla faser av ett levererat översättningsprojekt.

Dessa rutiner innebär en kvalitetssäkring som inbegriper språkgranskning eller LQA, eller båda. Genom hela processen går det att spåra hur språkgranskningsarbetet har genomförts, vilket också inkluderar dokumentation med de upptäckta och åtgärdade felen samt en eventuell diskussion till hjälp för översättaren att leverera ännu bättre översättningar i framtiden.

Verktyg

Beroende på typ av projekt, syfte och format på det översatta materialet används en rad olika verktyg inom språkgranskningsfasen. De vanligaste inkluderar textredigeringsprogrammens och CAT-verktygens integrerade stavnings- och grammatikkontrollverktyg, ändrings- och kommentarsfunktioner, översättningsminnen och termdatabaser, samt terminologiska riktlinjer och kundspecifika skrivregler.

Novoterm: språkgranskade texter av erfarna översättare

Språkgranskning ingår självklart alltid i priset för samtliga projekt vi utför. Vi är inte nöjda med översättningen förrän du är det. Kontakta Novoterm för att få veta mer om vår kvalitetssäkringsprocess eller för att beställa en översättning redan idag.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × två =