Våra huvudområden

Nedan kan du läsa mer om några av de ämnesområden och texttyper vi översätter. Men vi kan mycket mer än så, kontakta oss om du vill veta mer.

Finans – ekonomi, aktier, börs och marknad – är ett av våra allra främsta expertområden och vi har under årens lopp översatt och språkgranskat tusentals finansiella dokument. Vi översätter oftast finansiella texter till och från svenska och engelska (brittisk och amerikansk), men kan även hjälpa till med andra språk. Vad finansiell översättning innebär och vilken erfarenhet vi har av det kan du läsa mer om här.

Medicinsk översättning är ett viktigt huvudområde för oss. Vi har trogna kunder som verkar inom allt från vård och omsorg, livsvetenskap (life science) och apoteksvärlden till läkemedelsutveckling, bioteknik och avancerad medicinteknik. Läs mer om medicinsk översättning här.

Juridiska översättningar är ett brett område. Det kan handla om översättning av kontrakt, domslut, prospekt, avtal och protokoll. Vi är vana att hantera den här typen av uppdrag och lyder under sträng sekretess. Våra juridiska översättningstjänster utförs av våra erfarna översättare med god insyn i juridiska processer i sitt hemland, där flera av dem även är certifierade eller auktoriserade översättare i sina hemländer. Mer information om hur vi arbetar med översättning inom juridik hittar du här.

Teknisk översättning omfattar många områden. Vi har lång erfarenhet av att översätta mellan svenska och engelska och andra språk för kunder inom bland annat fordonsindustrin, flygteknik, trafikledning, mätteknik, kyl- och värmeteknik, telekommunikation och miljöteknik. Du kan läsa mer om det och om vilka tekniska lösningar vi själva använder för att säkerställa den höga kvaliteten på våra översättningar här.

Behöver du hjälp med it-översättningar? Vi är vana att översätta content och hantera texter för digital publicering på olika plattformar, för såväl internt som externt bruk. Vi översätter även hård- och mjukvara, gränssnitt, produktinformation för e-handel, användarmanualer och e-learningmaterial. Har du befintliga texter på olika språk som behöver webbanpassas eller sökordsoptimeras för publicering i t.ex. WordPress? Då kan du läsa mer om våra textbearbetningstjänster här.

Behöver du att någon går igenom dina texter för att säkerställa att språket är grammatiskt korrekt? Att innehållet och budskapet är tydligt? Eller att texten är väldisponerad och logiskt strukturerad? Det är vi experter på. Och vi skiljer lite mellan de olika nivåerna på hur djupt och omfattande vi behöver bearbeta en text för att den ska passa din målgrupp, rimma med ditt budskap och fungera i det medium du väljer för publicering. Du kan läsa mer om hur vi resonerar kring textbearbetning och språkgranskning här. Vill du veta mer om ren korrekturläsning, kan du i stället kika här. Eller så kontaktar du oss så kan vi guida dig!

Texter och översättningar som ska användas i marknadsföringssyfte är en utmaning i sig. Det kan innefatta reklam i form av annonser eller kampanjer, varumärkesbyggande interna eller externa aktiviteter, eller så vill avsändaren rikta sig till andra intressenter, som potentiella kunder eller aktieägare. Utifrån avsändarens syfte med materialet och textens budskap är det extra viktigt att detaljer och alla betydelsebärande skiftningar i språket når och engagerar mottagaren. Ibland talar man om lokalisering av texten, det vill säga att man gör en språkanpassning av budskapet till den målgrupp, kultur eller marknad där en översättning ska användas.

Vi ser det som en naturlig del av vårt uppdrag att våra översättningar ska hålla högsta kvalitet och samtidigt vara språkanpassade med mottagaren i åtanke. Ibland kan våra kunder behöva friare översättningar, så kallade copytexter, som kanske inte utgår från ett underlag som är färdigformulerat utan som i stället bara omfattar några punkter den säljande översatta texten ska innehålla. Det kan vi också hjälpa till med – kontakta oss för att diskutera saken. Behöver du hjälp med språkanpassning av befintliga texter på ett eller flera språk, kan du läsa mer om textbearbetning och språkgranskning som separata tjänster här.

Hållbarhet, CSR eller företags sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvar – kärt barn har många namn. Idag är det mer regel än undantag att företag, organisationer och myndigheter driver en egen agenda för sitt hållbarhetsarbete. Vi översätter bland annat hållbarhetsrapporter och -redovisningar, klimatbokslut, GRI-index och uppförandekoder för beställare och leverantörer.

Många av våra kunder, oavsett bransch, anlitar oss även för översättning och språkgranskning av sitt HR-material. Det kan handla om allt från företagets uppförandekoder och policydokument, rollbeskrivningar, jobbannonser och medarbetarenkäter, till internt utbildningsmaterial, riktlinjer och matriser som används vid utvärderingar och medarbetarsamtal.

Många av våra kunder är verksamma på flertalet marknader och har medarbetare med olika modersmål. De tar hjälp av oss för att översätta internt utbildningsmaterial, kursutvärderingar och handledarmanualer – allt för att mottagaren ska kunna ta del av informationen på sitt eget språk. Andra kunder erbjuder själva utbildningar, till exempel e-learningkurser eller ledarskapsutbildningar, som en del av sitt tjänsteutbud. Vi översätter bland annat utbildningsmaterial, ledarskapsmatriser, företagspresentationer och talmanus åt våra kunder.

Behöver du nå ut till dina kollegor på ett annat språk? Vi har stor erfarenhet av att projektleda uppdrag där vi också agerar direkt mellanhand och språkbrygga mellan exempelvis ett svenskt huvudkontor och lokalkontor runt om i världen. Kontakta oss så löser vi det, du kan också läsa mer om det här.

Vi har i många års tid arbetat med stora bygg- och konstruktionsföretag som kunder. Det kan handla om allt från uppförande av privatbostäder, kontorskomplex och hotellfastigheter till vägtunnlar, säkerhetsanordningar och komplexa trafikledningssystem. Det kan också gälla översättning av planskisser, upphandlingar, säkerhetsföreskrifter, projektbeskrivningar, kontrakt med mera.

Vi har i många års tid arbetat med översättning till en mängd olika språk inom mode och design för flera kunder i detaljhandeln med verksamhetsområden som bland annat klädmode, modern konst, heminredning, sportprodukter, ekologisk hudvård och antika smycken.

Kontakta oss

Kontakta Novoterm

Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Hör av dig till oss!

  • 1

  • 2

  1/2


  Blogg

  Språkbloggen – Läs om språk, text och översättning

  En person som gör kvalitetsöversättningar | Novoterm
  Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning