Blogg - Senaste nytt
Medicinska översättningar

Varför medicinska översättningar är nödvändiga inom modern medicin

2020-12-04

Det finns få områden där precision är så viktig som inom medicin och medicinska översättningar. En felöversatt mening eller ett ord som försvunnit i en sjukjournal kan leda till allvarliga komplikationer, försämra kvaliteten på behandlingar och i värsta fall riskera patientens liv.

Medicinska översättningar är inte begränsade till sjukjournaler. Läkemedelsbranschen såväl som andra hälso- och sjukvårdsinrättningar behöver numera också anpassa sig till internationella målgrupper. Detta är för att vår värld blir alltmer global, i takt med att fler och fler väljer att flytta till ett annat land permanent eller en viss period under livet. 

Språktillgänglighet är essentiellt för modern hälsovård

Patienter har rätt till att begripliga instruktioner från sina doktorer oavsett vilket deras modersmål är. Då allt fler personer flyttar till andra länder ökar behovet att tillgängliggöra information, samtidigt som det är svårt för vårdkliniker och sjukhus att hålla sina instruktioner och dokument uppdaterade på många språk. Flerspråkiga släktingar eller anställda kan inte garantera korrekta medicinska översättningar. Faktum är att deras försök att agera tolk inte sällan leder till missförstånd i kommunikationen mellan läkare och patient.

Språket blir lätt en barriär mellan sjukvården och dem som inte talar det lokala språket. Det är därför professionella översättare har kommit att bli en så viktig aktör inom modern medicin.

Med professionella medicinska översättningar skapar man förutsättningar för att patienten dels ska kunna förstå sitt medicinska tillstånd, dels ska kunna följa instruktionerna i behandlingsplanen. Några av de viktigaste dokumenten som behöver översättas inom medicin inkluderar:

 • Signering
 • Dokument om behörighetskrav 
 • Informationsformulär och samtyckesformulär
 • Utskrivningsinstruktioner
 • Dokument vid kliniska prövningar

Dessa typer av dokument ger patienterna tillgång till viktig information som hjälper dem att ta det bästa beslutet för deras hälsa.

Läkemedelsindustrin behöver medicinska översättningar för stadig tillväxt

Modern medicin går hand i hand med teknologi och innovation. Nya behandlingar, medicinsk utrustning och läkemedel utvecklas varje dag. Men för att göra dessa tillgängliga på olika språk behöver läkemedelsindustrin professionella medicinska översättningar.

Varje importerat läkemedel behöver översatta dokument för att bli godkända av nationella myndigheter. Ett läkemedel som används i EU kan bli förbjudet att användas i USA om det finns felaktigheter i dokumenten som beskriver läkemedlet. En missad substans, ett mått som inte konverterats korrekt eller en felstavning kan diskvalificera ett fullt fungerande läkemedel från att användas i ett annat land. 

Medicinska översättningar spelar en nyckelroll i framställningen av dokument som krävs för att ett företag ska få lansera sitt läkemedel på marknaden. Utan korrekta översättningar kan företag inom läkemedelsindustrin inte efterleva lokala förordningar. Med professionella medicinska översättningar ser man till att följande information alltid är korrekt för ett läkemedel:

 • Lagringsinstruktioner
 • Märkning- och doseringsformer
 • Sidoeffekter
 • Varningar och försiktighetsregler
 • Utgångsdatum
 • Kontraindikationer
 • Interaktioner mellan läkemedel
 • Användningsfrekvens

Modern medicin och forskning är internationellt

Under det senaste årtiondet har antalet läkare och sjuksköterskor ökat i många OECD-länder*. Läkare och sjuksköterskor som antingen är utlandsfödda eller har genomfört sin utbildning utomlands står för en majoritet av dem.

Läkare måste lära sig ett nytt språk när de arbetar i andra länder. Medicinsk terminologi är väldigt specifik och kan vara en stor utmaning, speciellt om man nyligen lärt sig språket. Även om de flesta utländska specialisterna pratar bra engelska så gör översättningar till deras modersmål det möjligt att lära sig snabbare och ta till sig informationen bättre. Samma sak gäller för alla som jobbar inom sjukhus, kliniker eller annan hälsovårdsinrättning. 

Anlita Novoterm för dina medicinska översättningar

Modern medicin är gränslös. Information behöver färdas snabbt för att tillåta kommunikation mellan multinationella lag av specialister – både i praktik och forskning. Novoterms medicinska översättningar gör denna kommunikation effektiv. Vår djupa kunskap om det medicinska fältet säkerställer precisa översättningar av medicinska instruktioner och andra dokument som är vitala för att kunna bistå med bra hälsovård till patienter. 

Behöver du en översättning inom medicin från engelska till svenska, svenska till engelska, eller på något annat språk? Kontakta Novoterm idag. Vi erbjuder medicinska översättningar på över 40 olika språk och har lång erfarenhet inom området. 

*https://www.oecd.org/health/recent-trends-in-international-migration-of-doctors-nurses-and-medical-students-5571ef48-en.htm

 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × 4 =