Blogg - Senaste nytt
språköversättningar

Varför behöver man översätta sin årsredovisning?

2021-07-29

Vad är en årsredovisning?

Årsredovisningen är en grundsten för alla moderna företag. En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper, med särskilda upplysningar i form av noter som specificerar innehållet i de finansiella rapporterna. Det ska även ingå en förvaltningsberättelse som återger de viktigaste händelserna under året.

En årsredovisning kräver noggrann planering och du behöver kombinera stil, tydlig kommunikation och korrekthet för att innehållet ska komma till nytta för alla berörda parter. Produktionsfasen blir ännu mer intensiv för internationella företag på grund av de olika språken som används inom företaget, och de språk som läsarna av årsredovisningen talar. Att översätta sin årsredovisning har kommit att bli vitalt för internationella företag och organisationer i sin strävan att tydligt kunna kommunicera med alla sina intressenter om sin finansiella ställning.

Därför behöver du översätta din årsredovisning

Många större, börsnoterade företag strävar efter att presentera sin årsredovisning på två (eller fler) språk. Det första är ofta det språk som ägare och aktieägare talar i det land där noteringen skett och det andra är engelska.

Syftet med att översätta till engelska är att informera utländska ägare och aktieägare om företagets situation och finansiella ställning såväl som att attrahera nya investerare och nytt kapital för att företaget ska kunna växa ytterligare. Det är rekommenderat att tillsammans med en professionell översättningsbyrå etablera regelbundna rutiner och processer för att översätta sin årsredovisning, då översättningsarbetet är krävande. Ju mer bekant och van översättaren är med företaget, dess verksamhet och bransch, desto bättre blir översättningen. 

Varför du bör anlita en professionell översättningsbyrå

Finansiella översättningar – som översättning av en årsredovisning räknas som – är ett specialistområde. Enbart professionella översättare med specialistkunskap inom finans och som har en gedigen erfarenhet inom ämnet kommer att kunna skapa en tillräckligt bra översättning. 

Översättaren behöver ha träning eller professionell erfarenhet inom det finansiella området för att kunna applicera alla specifika detaljer inom området på materialet som ska översättas.

Till exempel behöver översättaren vara bekant med internationella redovisningsnormer och rapporteringsformat (IFRS – International Financial Reporting Standards, ESEF – European Single Electronic Format, m.m.) för att översätta en årsredovisning och andra finansiella dokument och anpassa översättningen efter normerna i mållandet. 

Årsredovisningar innehåller också flera olika typer av material (redaktionellt innehåll, kvantitativ data, etc.) som kräver specifika kunskaper, både språkliga och finansiella sådana. 

Anlita Novoterm för att översätta din årsredovisning

Utöver de tekniska aspekterna av att översätta en årsredovisning finns det en rad andra hårda värden som bör uppfyllas, och som enbart en professionell översättningsbyrå som Novoterm kan bistå med.

Förbättrad läsbarhet

Om du väljer att använda en maskinöversättning, till exempel från Google Translate, för att översätta din årsredovisning blir slutresultat ofta stolpigt och onaturligt. Det är för att automatiska översättningsprogram har svårt att hantera ordföljd, kulturella aspekter och att ord kan ha flera betydelser. Att översätta en text från engelska till svenska, eller annan språkkombination på detta vis kan undergräva hela texten och göra dokumentet svårt att förstå.

Novoterms översättare översätter enbart till sitt modersmål och säkerställer att nyanserna av originaldokumentet bevaras. Dessutom, till skillnad från en maskin, tas kulturella aspekter alltid med i beaktning, till exempel idiomer och lokala tid- och datumformat, för att materialet ska vara läsbart för din internationella målgrupp.

Maximerad korrekthet

Det finns inget utrymme för faktafel när det kommer till att översätta en årsredovisning. Den måste reflektera originaldokumentet perfekt. Minsta lilla fel mellan datan i de två dokumenten kan ha dramatiska konsekvenser för ditt företag. 

Novoterm anlitar enbart översättare som har finansiell erfarenhet och branschspecifik kunskap för att översätta finansiella dokument som årsredovisningar. De har perfekt förståelse för all data som ingår i en årsredovisning och använder denna insikt för att säkerställa att all data är konsekvent för alla dokument. 

Garanterad konfidentialitet

En årsredovisning är i grund och botten kommersiellt känslig och med stor sannolikhet konfidentiell. Samtliga personer som arbetar med finansiella översättningar är bundna av strikta sekretessavtal och har en lång erfarenhet av sekretessbelagda uppdrag.

Behöver du en översättningsbyrå för att översätta ett dokument från svenska till engelska, översätta från engelska till svenska eller en annan språkkombination? Kontakta Novoterm.

Vi erbjuder språköversättningar på över 40 olika språk inom en rad olika branscher inklusive:

  • Finans
  • Medicin
  • Juridik
  • Teknik
  • Webb & IT

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 4 =