Blogg - Senaste nytt

VIKTIGA FÖRBEREDELSER I KONTAKTEN MED ÖVERSÄTTNINGSFÖRETAG

2018-06-19

Genom att anlita ett professionellt översättningsföretag underlättas dina internationella samarbeten och affärer. Kommunikation är en viktig grundbult för alla företag, och först när dina dokument och dina texter översätts på ett tydligt och korrekt sätt kan du vara säker på att ditt material verkligen når fram.

Som kund kan du optimera förutsättningarna för att få bra översättningar på flera sätt. Det är till exempel viktigt att du är tydlig med vilket ämnesområde som står i fokus, vilken målgrupp som ska nås av innehållet och vad det faktiska syftet med texten är. Det är också viktigt att informera om var, i vilka kanaler eller sammanhang, som texten ska publiceras. Ange också på förhand från vilket språk (källspråk) och till vilket språk (målspråk) texten ska översättas. Till det hör exempelvis att konkretisera om dokumentet ska översättas till amerikansk eller brittisk engelska eller andra språkvarianter. Innan du beställer professionella översättningar bör du också tänka på följande:

Format

Var noga med att informera översättningsföretaget om vilket format texten skickas i, exempelvis Word-dokument, pdf- eller html-format. Tänk också igenom hur du vill att själva översättningen ska formateras. Ju mindre efterarbete du behöver göra, till exempel arbete med layout eller html-koder, desto bättre.

Kompletterande material

Har du valt rätt översättare för uppdraget så kommer hon eller han redan ha god inblick i ämnesområdet, men för att höja kvalitén ytterligare så är det klokt att komplettera med referensmaterial, exempelvis tidigare översättningar av liknande dokument. Annat användbart material kan vara bilder, beskrivningar, länkar och andra fördjupande dokument.

Mängd

Meddela hur stor textmängd det är som ska översättas så att översättaren kan planera sin arbetsinsats och leveranstid. Även om en översättningsbyrå arbetar snabbt, så innebär det inte att en text kan översättas på hur kort tid som helst med gott resultat.

Kvalitativt översättningsarbete bygger på att du hittar rätt översättare för just dina syften och texter, men också på samarbete mellan dig och översättaren. Du som har frågor om hur översättningsprocessen fungerar, eller som har behov av kvalitativa, korrekta översättningar kan kontakta Novoterm. Översätt svenska till portugisiska eller en mängd andra språk via någon av deras många översättare, så kan du känna dig trygg med resultatet.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”