Blogg - Senaste nytt
Skrivning av den nya texten i processen för språkgranskning | Novoterm

Översättning finska till svenska och vice versa

2021-12-07

Finland, vår kära granne, bakbenet till “björnen” vi kallar Norden. Det enda landet i Norden som inte talar ett språk med ursprung i fornnordiskan som tillhör den germanska språkgruppen. Finskan är istället ett finsk-ugriskt språk som trots att det är obesläktat med de nordiska språken är relativt nära svenskan gällande semantik och begreppsvärld.

Dock är det få personer utan relevant språklig utbildning i Sverige som kan ha förhoppningar om att kunna göra en översättning från finska till svenska med gott resultat. Riktigt goda översättningar görs av utbildade och erfarna översättare som får rimligt med tid på sig att genomföra den översättning från finska till svenska, eller vice versa, som beställts. För att bli översättare krävs utbildning, det räcker tyvärr inte att bara vara bra på språk.

Men det har inte hindrat företag och privatpersoner från att försöka sig på en översättning från finska till svenska eller vice versa på egen hand, till exempel med hjälp av ett automatiskt översättningsprogram eller någon med finskt påbrå som överskattat sin språkförmåga. Och då är risken stor att något går snett. Språkpodden “Näst sista ordet” bad sina lyssnare att dela med sig av sina roligaste och bästa exempel på felöversättningar mellan svenska och finska – lyssna eller läs hur tokigt det faktiskt kan bli! 

Men hur svårt är det egentligen att göra en översättning från finska till svenska eller en översättning från svenska till finska?

Hur svårt är det att översätta mellan finska och svenska?

Som tidigare nämnt är finskan inte besläktad med svenskan, men har liknande semantik och begreppsvärld. Dock upphör liknelserna här.

En av de mest grundläggande och i viss mån självklara skillnaderna mellan finskan och svenskan är ordföljden som är betydligt mer fri i finskan. 

Likväl är det inte alltid helt enkelt att hitta och ersätta ett svenskt ord med ett motsvarande ord på finska på grund av att det kan vara svårt att fånga det precisa innehållet i det svenska ordet. Orsaken till detta problem kan vi sammanfatta enkelt som att finskan har lite av en förkärlek till substantiv, medan svenskan gillar verb.

Finskan använder också passiv form oftare än vad svenskan gör.

När du är i behov av professionella översättningar…

…kontakta Novoterm. 

Förlita dig inte på automatiska översättningsprogram eller individer utan språkutbildning eller perfekt svenska och finska. Som “Näst sista ordet” beskriver så kan det leda till katastrof. Ibland blir resultatet bara en riktigt underhållande berättelse, men i vissa fall kan det riskera att få dramatiska konsekvenser.

Om du behöver översätta en text från svenska till finska eller vice versa, ring oss istället och säkerställ en korrekt översättning. Våra språköversättare är rutinerade och av kvalitetsskäl översätter de endast till sitt modersmål. 

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna”