Blogg - Senaste nytt
tekniska översättningar

Varför är tekniska översättningar viktiga?

2021-03-16

Tekniska översättningar innebär översättning av mycket tekniska dokument framställda av industriella yrkesmän med expertkompetens inom deras yrkesområde och brukar handla om ett specifikt ämne. Översättning av tekniska dokument är en utmanande uppgift som kräver att översättaren har en djupgående förståelse för tekniska dokument som texttyp och den specifika textens tema. Översättningsfel, saknade uppgifter eller feltolkningar vid översättning av tekniska dokument kan ha allvarliga konsekvenser. 

I denna artikel kommer vi att behandla följande teman:

  • När företag behöver tekniska översättningar
  • Vilket slags kompetens som krävs för att göra en teknisk översättning
  • Varför tekniska översättningar är så viktiga

När behöver ett företag en teknisk översättning?

Alla industrier behöver tekniska översättningar i någon form för att kunna bistå med nödvändig information på olika språk.

Inom tillverkningsindustrin har internationella företag till exempel ofta ett behov av att översätta träningsmaterial, driftrutiner och säkerhetsinstruktioner för de anställda som tillverkar produkterna. På samma sätt behöver även de företag som säljer maskiner till tillverkningsföretag tillhandahålla användarmanualer och säkerhetsinstruktioner på ett språk de anställda kan förstå.

Behovet av tekniska översättningar är dock inte begränsat till traditionella företagsverksamheter. Medicinska forskarlag behöver till exempel ofta översätta sina upptäckter till flera språk för att fler ska kunna förstå och använda sig av de nya upptäckterna.

Vanliga tekniska översättningar

Tekniska översättningar behövs för en mängd olika texter och dokument: allt från användarmanualer till specialiserade webbplatser. Några exempel på de vanligaste varianterna är software strings, patent och användarmanualer. 

Software strings

Software strings kräver kanske inte så mycket teknisk kunskap, men översättaren behöver förstå hur strings används inom programmering. Man behöver vara införstådd med både terminologin och hur programvaran tolkar strängen både i original- och målspråket.

Patent

Tekniska översättningar av patent är ett nischat område där de rättsliga och praktiska kraven är rigorösa. Detta är för att patent behöver inkludera tekniska detaljer och beskrivningar av tänkbara framtida tillämpningar av produkten utan att avslöja all relevant information.

Användarmanualer

Att översätta användarmanualer kräver specialiserad kunskap inom specifika områden såväl som förmågan att beskriva komplexa koncept i enkla termer. De flesta företagen inom tillverknings- eller teknologiindustrin har ett kontinuerligt behov av tekniska översättningar på flera språk.

Vilket slags kompetens krävs för att översätta ett tekniskt dokument?

Att översätta tekniska dokument är ett av de svåraste områdena i översättningsbranschen. En översättare behöver – förutom sin översättarkompetens – vara väl införstådd med den tekniska terminologin och fackspråket för det specifika området på båda språken. 

Att själv försöka sig på en översättning av ett tekniskt dokument eller manual kan vara både mycket svårare och mer tidsödande än vad man skulle tro. Den tekniska industrin är fylld med komplexa facktermer, och är man inte insatt i den tekniska branschen eller bekväm med båda språken blir det näst intill omöjligt att producera en korrekt teknisk översättning.

Varför är tekniska översättningar viktiga?

Tekniska översättningar är nödvändiga för att kunna uppfylla lokala och internationella standarder och bistå personer med relevant information på deras modersmål. När du saknar korrekt dokumentation eller andra underlag riskerar du att förlora värdefulla affärsmöjligheter, eller än värre, bli bötfälld eller tvungen att stänga ned din verksamhet. 

Högkvalitativa tekniska översättningar är ett säkerhetsnät för ditt företag. Det är ett sätt att visa upp din yrkesmässiga stolthet för klienter, partners och anställda – på andra språk. Att investera i högkvalitativa översättningar visar att du bryr dig tillräckligt mycket om alla du arbetar med för att bistå dem med korrekt och välformulerad information på deras modersmål.

Behöver du översättning av tekniska dokument?

Kontakta Novoterm. Vi erbjuder tekniska översättningar i Stockholm och övriga Sverige på över 40 olika språk. Oavsett om du behöver en teknisk översättning från engelska till svenska, svenska till engelska eller mellan andra språk så kan vi hjälpa dig. 

I vår översättningsprocess är det väldigt viktigt för oss med en aktiv dialog med dig som kund. Vi lyssnar på dina behov och frågar dig om textens syfte, dess avsedda budskap, målgrupp och innehåll.  Väljer du Novoterm för dina tekniska översättningar från svenska till engelska eller mellan andra språk kan du alltid räkna med ett högkvalitativt resultat.

Läs mer om tekniska översättningar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

16 + 1 =