Blogg - Senaste nytt
tekniska översättningar | Novoterm

Behöver du hjälp med en översättning inom medicin? Anlita rätt översättare

2019-01-16

Det är svårare än vad man kan tro att hitta en riktigt bra översättare. Det handlar nämligen inte bara om språkligt kunnande utan även om kunskapsbredd inom olika områden. För att dina texter ska skapa förtroende hos kunden är det dock av högsta vikt att hitta rätt. Vi hjälper dig.

Det måste bli rätt

Om du är i behov av översättning av mer komplicerade texter, eller texter som rör specifika arbetsområden, är det desto viktigare att hitta rätt översättare. När det kommer till en medicinsk översättning säger det sig självt varför innehållet måste bli korrekt översatt. Det får inte finnas någon risk för felöversättning när det handlar om något så viktigt som medicin. När du vänder dig till en professionell översättningsbyrå ska du kunna bli tilldelad en översättare som inte bara behärskar de två språk det handlar om till 100 %, men som även har erfarenhet inom det fält som texterna rör. Idag finns höga krav på översättare, både när det kommer till erfarenhet men också utbildning. Översättare riktar ofta in sig inom olika kategorier, till exempel skönlitteratur, IT, medicin eller byggbranschen.

Rätt terminologi – ett måste i en medicinsk översättning

Att välja en översättare som kan området är av högsta vikt. Då har personen nämligen med största sannolikhet även koll på branschens terminologi. När det kommer till områden som exempelvis medicin finns en rad branschspecifika termer som endast personer inom den branschen har koll på. Genom att få en översättare som behärskar dessa ökar trovärdigheten i texten. En medicinsk översättning från svenska till engelska behöver utföras av en översättare vars modersmål är engelska, men hen ska givetvis behärska båda språk till fullo. Därtill bör översättaren vara väl insatt inom området för att kunna leverera en korrekt text.

Översättaren hålls ansvarig

När det kommer till något så viktigt som en översättning för medicin är det alltid bäst att investera i en översättningsbyrå där byrån eller översättaren hålls ansvarig för att texten är korrekt. Skulle exempelvis texten bli felöversatt och väsentlig information bli fel kan det ha förödande konsekvenser i slutledet. Därför är det viktigt att du som anlitar en frilansande översättare eller en byrå alltid har koll på vad som gäller, det bör stå tydligt i kontraktet. När du anlitar översättare via oss har vi alltid vad vi kallar för kvalitetssäkring. Detta innebär att allt arbete granskas av en annan person än översättaren. Vi går även igenom eventuella önskemål som exempelvis texter av sekretessnivå eller liknande innan vi börjar projektet.

När du behöver en medicinsk översättning från engelska till svenska

För dig som är i behov av medicinska översättningar kan vi hjälpa till. Vi har översättare som översätter från både engelska och svenska till många olika språk. Dessutom blir du givetvis tilldelad en översättare med stor kompetens inom det valda området. Vi är särskilt inriktade på just medicin men även bioteknik, IT och finans. Kolla gärna in våra tjänster för att se vad vi kan erbjuda. Vi hjälper dig när du behöver en medicinsk översättning från svenska till engelska i Sverige.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Novoterm.”